Super analytický účet

Další změna, kterou jsme pro vás připravili se týká hotelových účtů a práce s jednotlivými položkami. V rámci tzv. super analytického účtu je nyní možné s jednotlivými položkami pracovat podrobněji, nebo je naopak slučovat do celků, což vám může velice usnadnit fakturaci a vystavování dokladů.

Super analytický účet nemusíte nutně využívat, ale oceníte ho např. v případě, kdy máte v rezervaci 3 hosty, přičemž každý z nich bude chtít zaplatit pouze svou část pobytu a stravování.

Videomanuál


Možnosti super analytického účtu naleznete v účtu každé jednotlivé rezervace a dále pak také ve skupinovém účtu.

S položkami lze nyní více pracovat a změnit způsob jejich zobrazení a rozepsání/sloučení několika různými způsoby. Konkrétně se jedná o tyto možnosti, které lze vzájemně kombinovat:

  • Rozdělit/sloučit položky podle typu služeb
  • Rozdělit/sloučit položky podle jednotlivých hostů
  • Rozdělit/sloučit položky podle nocí rezervace

Ve výchozím zobrazení jsou jednotlivé položky účtu zobrazeny a rozepsány tak jak jste zvyklí, což znamená sloučené podle počtu hostů a zároveň sloučené podle nocí rezervace.

Nyní Vám ale nic nebráni tomu, abyste si jednotlivé položky zobrazily po jednotlivých hostech (vycházíme z printscreenu výše), kdy se nám jednotlivé položky přepočítají, tak aby byla každá jednotlivá položka rozepsána samostatně a rozdělena poměrně mezi hosty, včetně např. rekreačních poplatků atp. 

V účtu pak jednoduše vidím, které položky se podle textace vztahují, ke kterému hostovi.

Při návratu do původního zobrazení si můžeme ukázat ještě rozepsání podle jednotlivých nocí rezervace (s opětovně sloučenými hosty). Zde se nám každá jednotlivá položka rozepíše pro každou jednotlivou noc rezervace (opět včetně rozepsání případných slev, poplatků atp.) a získáme poměrně hodně položek v účtu:

Jak už bylo řečeno jednotlivé možnosti lze kombinovat, tzn. rozdělení podle nocí (se sloučenými položkami za všechny hosty) můžeme dále upravit např. sloučením položek podle jejich typu.

 

Typově se nám sloučí všechny položky týkající se ubytování do jedné velké položky Ubytování, která bude obsahovat jak samotnou částku za ubytování, poplatky, ale i případné slevy atp. Přičemž nám dale zbydou např. další položky (služby), které byly do účtu natíženy dodatečně.

Kombinací je samozřejmě více. Počínaje tou nejjednodušší, kdy je vše sloučeno podle typu služeb, hostů i nocí:

Až po nejvíce rozepsanou možnost, kdy je vše rozepsáno/rozděleno podle typu služeb, hostů a nocí, kdy poté dostávám každou jednotlivou položku účtu vydělenou počtem hostů a počtem nocí. Tzn. každý host má vlastní řádek s cenou ubytování za každou jednotlivou noc, za každý rekreační poplatek za každou jednotlivou noc atp.

 

 Pokud se jedná o skupinové rezervace máme ještě jednu dodatečnou volbu navíc a to Rozdělení/sloučení podle typu pokojů (opět samozřejmě v kombinaci s ostatními výše uvedenými možnostmi).