Nové stavy rezervací a označení uhrazenosti

Aktualizace na verzi 7.4.0. přináší  zásadní změnu v pohledu na uhrazenost rezervací a menší změnu ve stavech rezervací.

Stavy rezervací

Nově jsou v Previu zrušeny stavy rezervací ZAPLACENO (šedý) a NEZAPLACENO (červený). Místo těchto dvou stavů jsou nově stavy UKONČENO (šedý) a JINÉ (fialové).

Nemusíte se bát, že rezervace ve zrušených stavech budou odstraněny a nebude s nimi dále možné pracovat. Všechny stávající rezervace budou přepnuty do jiných stavů:

  • Zaplacené v minulosti - přepnutí do stavu UKONČENO
  • Zaplacené v budoucnosti - přepnutí do stavu POTVRZENO
  • Nezaplacené v minulosti - přepnutí do stavu JINÉ
  • Nezaplacené v budoucnosti - přepnutí do stavu OPCE

Stav rezervace UKONČENO by měl fungovat jako tzv. úplný checkout. Do tohoto stavu by měly být přepínány rezervace ve chvíli, kdy se klient odhlašuje a odjíždí z ubytování.

Stav rezervace JINÉ je zde spíše pro Vaše vlastní potřeby, tzn. můžete si tímto stavem označovat libovolné rezervace podle potřeby.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uhrazenost rezervací

V nastavení plachty (ozubené kolečko vlevo nahoře nad plachtou) v záložce "Obecné" najdete ve spodní části nové možnosti:

  • Podle ručně zvoleného stavu uhrazenosti - ruční, volitelné zadání jedné z možností UHRAZENO/NEUHRAZENO/ČÁSTEČNĚ UHRAZENO
  • Podle salda rezervace - tak jak bylo vše doposud - tzn. rozdíl hotelového účtu a plateb v dané rezervaci Vám dá dohromady saldo.

1) Nemám modul Pokladna (obvykle licence LITE)

Uhrazenost se u LITE verze a verze PRO (při volbě druhé možnosti "Uhrazenost se řídí stavem uhrazenosti rezervace") zobrazuje v nové liště v detailu rezervace, kterou je možné upravovat/přepínat:

2) Mám modul Pokladna (Licence PRO)

U licence PRO při volbě "Uhrazenost se řídí saldem rezervace" nezobrazuje lišta s Uhrazeností a informace o Uhrazenosti je zobrazena v horní části okna detailu rezervace.

Vše funguje podobně jak jste byli zvyklí - tzn. rezervace je uhrazena ve chvíli, kdy je saldo nulové a zároveň není možné do stavu uhrazenosti ručně zasahovat/přepínat jí (tak jako je to možné u licence LITE - viz bod 1).

Volba uhrazenosti se také promítne do podbarvení neuhrazených rezervací na plachtě - tzn. pokud budu mít zvolený manuální systém překlikávání Uhrazenosti, bude se mi i rezervace s nulovým saldem zobrazovat červeně podbarvená a to až do chvíle, dokud nepřepnu ručně stav Uhrazenosti v detailu rezervace na možnost Uhrazeno.

Pokud se uhrazenost řídí saldem, funguje podbarvení neuhrazených rezervací tak jako doposud.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Označení uhrazenosti rezervací na plachtě

V plachtě budou také nyní rozlišeny neuhrazené a částečně uhrazené rezervace. Doposud byly pouze neuhrazené rezervace označeny červeným podbarvením. 

  • Částečně uhrazené rezervace budou podbarveny přerušovanou červenou čárou.
  • Neuhrazené rezervace budou zvýrazněny červeným podbarením, tak jak jste byli zvyklí doposud.

Nastavení zobrazování pomocné lišty týkající se neuhrazenosti u rezervací přímo v plachtě můžete případně nastavit v nastavení každé jednotlivé plachty přes tlačítko s ozubeným kolem vlevo nad plachtou a následně hned v první záložce Plachta.