Rozdělení jmen hostů a jejich adres + úprava zadávání hostů

Videomanuál

 

Úprava karty hosta - rozdělení jmen a adres hostů

V jednom z posledních updatu byla rozdělena kolonka pro vyplnění jména hosta. Nyní používáme dvě samostatná pole pro zadání jména a příjmení v kartě hosta.

S touto úpravou souvisí také podrobnější rozdělení samotné karty hosta. Nově je zde:

  • rozděleno jméno a příjmení
  • možnost zadat u hostů akademické tituly před/za jménem
  • kolonka pro zadání podrobnějších informací o vízu hosta
  • adresa hosta rozdělena do samostatných políček (tzn. adresa, číslo popisné a město samostatně)
  • rozdíl mezi zadanou státní příslušností a státem narození

Pro Vás jako uživatele se kromě zadávání nic dalšího nemění - veškeré zadané údaje spolupracují s ostatními moduly (jako domovní kniha, evidenční kniha, databáze hostů, doklady atp.) tak, jak jste byli zvyklí doposud.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadávání hostů do rezervace

V souvislosti s výše uvedeným updatem jsme také upravili zadávání hostů a jejich případné nahrazování a přepisování v rámci detailu rezervace. 

Pokud chcete zadat nového hosta stačí kliknout do kolonky "Jméno a příjmení" a začít psát jméno hosta. Pokud je host již zadán v databázi hostů, resp. již ho máte např. v nějaké rezervaci tak je vám našeptán jeho záznam a kliknutím na dané řádek volbu tohoto hosta potvrdíte.

Pokud hosta nenaleznete v našeptávači, stačí jeho jméno dopsat a nyní jsou máte dvě možnosti zadání:

  • Kliknout na možnost "Nový host", čímž tohoto hosta zadáte do rezervace, zároveň vytvoříte jeho záznam v databázi hostů a rovnou se Vám otevře karta tohoto hosta pro doplnění dalších údajů.
  • Zmáčknout na klávesnici tlačítko "Enter", čímž tohoto hosta zadáte do rezervace a zároveň vytvoříte jeho záznam v databázi hostů.

Nově se změna/nahrazení hostů v rezervaci provádí přes tlačítko s modrými šipkami. Pokud je host v rezervaci již zadán, není možné kliknutím na jeho záznam začít přepisovat jeho jméno. Změna hosta musí být provedena přes zmiňované tlačítko, kdy se Vám automaticky rozbalí podobná nabídka našeptávače jako při výše uvedeném zadávání nového hosta.

Stavajícího hosta můžete buď přepsat a dostáváme se podobné situace jako výše - tzn. pokud už hosta mám v databázi nabídne se nám v našeptávači (ať už podle příjmení nebo jména). Druhou možností je poté dopsání jména hosta bez výběru z našeptávače a jeho zadání přes tlačítko "Nový host" (s otevřením karty tohoto hosta), nebo případně přes tlačítko "Enter" na klávesnici.

Touto úpravou odpadne problém s tím, že někdy se našim klientům neodbornou manipulací podařilo přepsat pouze jméno u hosta, přičemž obsah karty tohoto hosta obsahoval údaje (adresu, kontakty, atp) původního přepsaného hosta a jméno tohoto hosta byla přepsáno ve všech rezervacích, kde se v minulosti/budoucnosti vyskytoval.

V rychlém checkinu funguje zadávání hostů přes našeptávač stejně jako pokud zadáváte hosty z detailu rezervace. Druhou možností je vyplnit přímo kartu nového hosta hned pod našeptávačem.