Kalendář obsazenosti

Kalendář obsazenosti je jednou ze záložek Reservation+ (podívejte se na ukázku)

Pro vložení kalendáře obsazenosti použijte následující kód:

<!-- Reservation PLUS start -->
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.cz/occupancy/?hotId=123456" scrolling="no" frameborder="0" width="727" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné parametry:

  • hotId=123456 - ID Vašeho hotelu (zjistíte jej přímo v Previu v menu "Nápověda -> O aplikaci")

Nepovinné parametry:

  • lang=cs - označení jednotlivých jazykových mutací (CS = čeština, EN = angličtina, DE = němčina, RU = ruština, SK = slovenština, IT = italština, FR = francouzština, ES = španělština, PL = polština, DA = dánština, ZH - čínština)
  • showTabs=reservation-map - ponechá zobrazené pouze vybrané záložky ("reservation" - rezervace ubytování, "stay" - rezervace pobytových balíčků, "review" - recenze hostů, "pricelist" - ceník, "occupancy" - obsazenost, "map" - mapa). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.
  • hideTabs=stay-review-pricelist-occupancy - schová vybrané záložky ("reservation" - rezervace ubytování, "stay" - rezervace pobytových balíčků, "review" - recenze hostů, "pricelist" - ceník, "occupancy" - obsazenost, "map" - mapa). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.

Postup při implementaci:

  • Zakoupit licenci rezervačního systému Previo Pro, Lite, Connect nebo Bridge spolu s rezervačním formulářem Reservation+.
  • Předat obchodnímu konzultantovi kontakt na webmastera či přístupové údaje na FTP server.
  • Provoz kalendáře obsazenosti je zdarma, platí se pouze provize z uskutečněných rezervací. Více informací o R+ naleznete na www.previo.cz