Previo 4.8.11 -> 4.9


Pobytové balíčky

Menu: Nastavení -> Pobytové balíčky

Významný modul velmi rozšiřující marketingové možnosti ubytovatele!

Pobytové balíčky Vám otevírají úplně novou možnost online prodeje ucelených produktů se zajímavou přidanou hodnotou.

V souvislosti se zavedením pobytových balíčků jsme sloučili modul Nastavení -> Služby a Nastavení -> Balíčky do modulu Nastavení -> Balíčky služeb. Modul Služby již není potřeba, neboť ho plně nahrazuje modul Balíčky služeb. Všechny Vaše služby byly přemigrovány automaticky do balíčků služeb.

Hlavní rozdíl mezi Balíčky služeb a Pobytovými balíčky spočívá v tom, že balíčky služeb lze přiobjednat jako doplněk k objednávce jiného ubytování, kdežto pobytový balíček je ucelený produkt obsahující ubytování již v sobě.

Více viz manuál k Pobytovým balíčkům


Filtry manažerských reportů

Manažerské reporty jsme nově rozšířili o filtr na stav rezervace. U termínu, za který je report vypočítán, můžete nyní nově zvolit, zda se jedná o datum příjezdu, datum odjezdu, datum vytvoření rezervace či zda má report zahrnout pouze poměrnou část nocí z rezervace spadající do daného termínu.

V každém reportu je kritérium datumů. Pokud tam uvedete například rozsah 1.4. až 15.4.2012, rozumí se tím:

  • pro den příjezdu (resp. odjezdu): "Započítej všechny rezervace, které mají příjezd (resp. odjezd) v tomto termínu, včetně těch krajních datumů 1.4. a 15.4."
  • pro poměrné rozložení: "Započítej všechny rezervace, jejichž některá noc spadá do toho termínu. A to tak, že při koncovém datu 15.4. se rozumí i noc z 15.4. na 16.4. Konzistentně při počátečním datu 1.4. se rozumí až noc z 1.4. na 2.4., nikoliv noc z 31.3. na 1.4.! Započítá se ale pouze příslušná poměrná část rezervace spadající do toho termínu."

(Takto fungují i například nastavení sezón v Previu)


Nevratná cena

Menu: Nastavení -> Ceny

Nevratná cena (ang. "Non-refundable rate") je taková obvykle nižší cena, kterou zaplatí host při objednávce dopředu a nemá při tom nárok na žádné vrácení peněz při stornu či změně rezervace.

Více viz manuál k Cenám


Doplnili a opravili jsme anglické překlady.

Opravili jsme desítky menších chyb a nedokonalostí.

Přidali jsme nové API funkce na přebírání pobytových balíčků a změnili funkci book na zakládání rezervací.