VERZE - Co je nového

Verze v7.10.6

12.03.2019

 • #18285 - Přidána možnost zkopírovat rezervaci na plachtě.
 • #24727 - Denní přehled je možné vytvořit pouze pro (k danému datu) odjíždějící / příjíždějící / probíhající rezervace.
 • #24910 - Zvětšení velikosti okna pro poznámku při vytváření/editaci nového Úkolu.
 • #24669 - Export dokladů do účetního SW Pohoda obsahuje informace o základu a výši DPH.
 • #24811 - Oprava umísťování rezervace z Previo Global do waiting listu i v případě, kdy byl na plachtě volný pokoj (situace, kdy přijde více požadavků zároveň, např. Expedia skupinové rezervace zasílané jako samostatné atp).
 • #24814 - Oprava chyby při změně pořadí položek v dokladu.
 • #24917 - Oprava zobrazení sloupce "Celkem s DPH" v dokladu v případě, kdy je výpočet DPH proveden z ceny bez DPH.
 • #24929 - Oprava hodnot dokladů do účetního SW Pohoda pro případy, kdy je na doklad navázán DPZ.
 • #24944 - Úprava proměnných v mailingu pro aplikaci My Alfred. Celkově jsou dvě proměnné "Seznam všech pinů" (např. pro skupinové rezervace) a "Pin rezervace" pro jednu konkrétní rezervaci.
 • #24947 - Parametr "redirectUrl" v R+ přesměruje na zvolenou stránku celý prohlížeč (parent stránku), děkovná stránka se tedy nezobrazí pouze v rámci vloženého R+.
 • #24955 - Přidáno odesílání konverze do Facebook pixelu z R+.
 • #24970 - Propojení na zámkový systém ROCard.
 • #24977 - Oprava změny účelu pobytu hosta pro případ, kdy v rychlém checkinu zadáme datum narození, které změní kategorii hosta.
 • #24978 - Opraveno zobrazení dostupnosti v rozcestníku zařízení v R+ v případě, že máme více různých restrikcí na nájezdy/odjezdy.
 • #24983 - Oprava kombinace parametru redirectUrl v R+ v kombinaci s úspěšným dokončením online platby přes platební bránu.
 • #24995 - Opraveno zobrazení slev v R+ pokud mám nastavené různé slevy/příplatky a měním si termín rezervace, pro který se aplikují různé slevy/příplatky.
 • #18207 - V nastavení jazykových verzí webu se kontroluje, aby byl vždy zvolen alespoň jeden povolený jazyk.

Verze v7.10.5

28.02.2019

 • #24777 - Doplnění seznamu států s vízovou povinností pro SR (a rozšíření pro ČR).
 • #24772 - Nastavení voucherů (číslování rezervací, atp) bylo přesunuto do obecného nastavení (Nastavení/Systém). Z ceníku bylo odstraněno.
 • #20559 - Doplnění kapacity volných pokojů a informace o případném uzavření pokoje přes stopky při využití funkce Stěhovat / Rozdělit.
 • #24924 - Oprava přidání služby k objednávce balíčku pro případ, kdy má služba nastavenou cenu po sezónách.
 • #24928 - V ceníku a prvním kroku rezervace v R+ se vypisují kompletně všechny obchodní a storno podmínky.

Verze v7.10.4

19.02.2019

 • #24773 - Změna hlavního menu - přidána nová položka Ceny, kam se přesunuje Ceník, Měny a kurzy, Poplatky, Slevy a příplatky, Služby a Pobytové balíčky.
 • #24720 - Rozdělení nastavení plachty rezervací a obecného nastavení systému. (Vše)obecné nastavení (uhrazenost, přepočítávání účtů, atp.) zůstává pod ikonou s ozubeným kolem. Při editaci plachty rezervací zůstávají zachovány záložky Plachta, Pokoje a Oprávnění, které se vztahují a aplikují vždy na jednu konkrétní plachtu rezervací.
 • #24678 - Položka Nastavení / Systém směřuje do obecného nastavení systému v plachtě rezervací (viz předchozí bod), kam byla zároveň přesunuta volba jazyku hotelového účtu a nastavení expirace opcí (z Nastavení / Hotel / Ostatní). Nastavení úklidu je přesunuto do sekce Provoz / Úklid.
 • #20390 - Přidáno nastavení služeb pro minutové provozy (možnosti nastavení účtování služby za minuty/hodiny + našeptávání služeb v minutových rezervacích a dopočtení ceny/počtu kusů služby podle délky minutové rezervace - cena se vypočte za každou započatou minutu/hodinu).
 • #24290 - Oprava zaokrouhlování dokladů na platbu kartou, kdy nebylo zaokrouhlení provedeno podle nastavení pro tento typ platby.
 • #24354 - Oprava aplikace last minute slevy na akční cenu pro Previo Global pro případ, kdy tato možnost není zakliknutá v nastavení slevy.
 • #24649 - Oprava změny stavu uhrazenosti rezervace v případě, kdy přijde změna data rezervace z channel manageru.
 • #24726 - Již vyfakturované provize není možné zakliknout pro Hromadnou editaci v přehledu provizí.
 • #24770 - Tisk PDF v přehledu provizí obsahuje všechny vyfiltrované rezervace (nejenom neodsouhlasené).
 • #24773 - Změna hlavního menu - přidána nová položka Ceny, kam se přesunuje Ceník, Měny a kurzy, Poplatky, Slevy a příplatky, Služby a Pobytové balíčky.
 • #24790 - Oprava tisku směnárenského dokladu v případě, že byl vystaven na hosta smazaného z databáze.
 • #24823 - Opraveny překlady (po jednotlivých hostech rozepsaných položek) v hotelovém účtu při tisku voucheru/dokladu, kdy se propisovala nesprávná kategorie hosta.
 • #24832 - Oprava zobrazení započtení slevy na online rezervace při volbě nevratné ceny v prvním kroku R+.
 • #24840 - Oprava řazení přehledu provizí podle termínu rezervace.
 • #24855 - Oprava uzavření pokojů pro cenové plány, které jsou přiřazeny Previo partnerům.
 • #24860 - Oprava aplikace slev (LM, FM, LT) v R+ pro případ, kdy je tato sleva definována na jiný partnerský cenový plán (než který se vztahuje k R+).
 • #24875 - Oprava propisování překladů názvů balíčků v emailu s potvrzením rezervace.
 • #24876 - Oprava zobrazení položky pobytového balíčku v potvrzovacím emailu o provedení online platby přes platební bránu.
 • #24879 - Opraveno našeptávání pobytových balíčků v pokojovém účtu.
 • #24887 - Výchozí typ nově vytvářené kategorie hosta je dospělý (místo dítěte).
 • #24889 - Oprava zobrazení ikonek v R+ při použití parametru pricesPerOccupancy na menších displejích.
 • #24867 - Do modulu mailing byla přidána proměnná na skupinový PIN pro přihlášení do administrace rezervace v aplikaci Alfred.

Verze v7.10.3

31.01.2019

 • #21406 - Přidána možnost volby, s jakým časovým předstihem upozorňovat na narozeniny ubytovaných hostů.
 • #24799 - Na dokladu odeslaném do EET je uvedené pořadové číslo, tzn. celé číslo dokladu odeslané do evidence včetně předpony (pro případy, kdy je totožná číselná řada pro dva různé typy dokladů).
 • #18441 - Oprava zobrazení informací o slevě (FM/LM/LT) v R+ pokud je tato sleva přiřazená jinému cenovému plánu, který se neaplikuje v rámci rezervačního formuláře.
 • #20309 - Optimalizace okna detailu minutové rezervace při nižším rozlišení.
 • #23892 - Přidána kontrola počtů volných pokojů stejného typu při objednávce více pokojů s různými obsazenostmi v Reservation+ při použití parametru pricesPerOccupancy.
 • #24428 - Online platba po vypršení termínu splatnosti odkazu přepne rezervaci do stavu potvrzeno.
 • #24517 - Zobrazení informací o již uskutečněných rezervacích v úklidovém modulu (informace zůstávají i po čase příjezdu/odjezdu).
 • #24693 - Opravena úprava nastavení číslování voucherů (číslování od 0).
 • #24706 - Upravena textace emailu o neúspěšné online platbě přes platební bránu.
 • #24730 - Opraveno přepnutí rezervace ve skupině do stavu storno/no show po prokliku tlačítka Smazat rezervaci a následné volbě "Převést do stavu storno/no show" v detailu konkrétní rezervace.
 • #24785 - Oprava nezobrazování služeb s více různými cenovými sezónami při objednávce pobytových balíčků přes R+.
 • #24743 - Opraveno zobrazení hodnoty skupinového účtu v náhledu rezervace z plachty.
 • #24761 - Přidána možnost vložit script / kód do patičky webu.
 • #24819 - Oprava nekompletního zobrazení ceníku v R+ pokud má pokoj/objekt větší kapacitu než cca 20 osob.
 • #24626 - Významné dny - optimalizace a úprava detailů.
 • #23989 - Pokud otevřu jednu konkrétní rezervaci v rámci skupinové rezervace a zvolím možnost Rychlý checkin, otevře se mi okno s doplněním hostů pro pokoj, přes který jsem do rychlého checkinu vstoupil.
 • #24737 - Zprovoznění nové mobilní aplikace Alfred na Demohotelu.

 Verze v7.10.2

17.01.2019

 • #14418 – V kartě hosta dojde k zvýraznění kolonky s číslem víza u hostů ze zemí, které mají vízovou povinnost. Okno karty hosta lze uložit i bez vyplnění čísla víza.
 • #22143 – V činnosti uživatelů je možné v rozšířených filtrech vyhledávat podle data, pro které se měnila cena/zavřené pokoje/ceny stravy/způsoby platby/atp.
 • #24285 – Přepsání modulu Uživatele. Zpřísnění nároků na uživatelské heslo (min. 6 znaků, min. jeden znak a jedno číslo)
 • #23916 – Opravena možnost stažení csv souboru se seznamem příjemců mailingové kampaně.
 • #24460 – Rozšířené filtrování v činnosti uživatelů vyhledává výsledky podle všech nastavených parametrů rozšířeného filtrování zároveň.
 • #24478 – Upravena kontrola, zda jsou všechny povinné záznamy v domovní knize vyplněny před vygenerováním UNL souboru/přímým odesláním domovní knihy cizinecké policii.
 • #24485 – Po přímém odeslání domovní knihy cizinecké policii je stále možné za danou domovní knihu vygenerovat UNL soubor.
 • #24703 – Drobné úpravy přímé evidence cizinců.
 • #24493 – Desetinné hodnoty při zadávání stavu pokladny při tvorbě uzávěrky lze zadat s čárkou.
 • #24524 – Při odsouhlasování provizí ze zprostředkovaných rezervací je možné zadat uhrazenou částku včetně halířů.
 • #24526 – Do nastavení domovní knihy cizinců byl přidán odkaz na manuál k evidenci.
 • #24659 – Drobné úpravy modulu Úkoly. Např. možnost prokliku na konkrétní doklad/rezervaci, ke které je přiřazen úkol.
 • #24667 – V zálohovém listu vystaveném při online platbě se samostatně rozepisují položky ubytování (15% DPH) a poplatků (0%).
 • #24680 – Opraveno zmizení firmy zadané u rezervace v případě, kdy jsem u dané rezervace ještě před jejím uložením vystavoval doklad.
 • #24684 – Oprava načtení sloupce Sazba DPH v modulu skladové položky.
 • #24691 – Opraveno propojení fotogalerií v rámci skupin hotelů. Obrázky nahrané z jakéhokoliv profilu jsou viditelné a využitelné i v ostatních profilech ve skupině.
 • #24701 – Opravena chyba při mazání/stornování jedné rezervace ze skupiny z okna detailu konkrétní rezervace.
 • #24707 – Oprava chyb v přehledu provizí (zobrazení jména prvního hosta, prokliknutí na historii smazané rezervace, funkčnost odkazu s datovým filtrem z emailu).
 • #24714 – Opraveno zobrazení odkazu na platební bránu při dokončení rezervace přes R+.
 • #24718 – Oprava tisku ubytovací karty hosta v případě, že hotel nemá nahrané logo.
 • #24722 – Oprava zobrazení správné měny u našeptávané služby v účtu rezervace v případě, že mám skupinový účet v jiné měně než v jaké mám vedený pokojový účet.
 • #24723 – Oprava zobrazení druhého kroku R+ pro případ, kdy jsou nastaveny dvě různé služby s totožnou cenovou sezónou.
 • #24724 – Oprava přepočtu účtu u nově vytvořených rezervací na plachtě, které mají ihned po vytvoření ručně upravené položky účtu.
 • #24725 – Opravena možnost zadání rezervace na dobu kratší než jeden den (např. pouze na několik hodin).
 • #24729 – Oprava chyby s mazáním a změnou hotelového loga.
 • #24732 – Opraven proklik na historii smazané rezervace/dokladu z činnosti uživatelů. Po prokliknutí se zobrazí všechny záznamy týkající se dané položky.
 • #24747 – Oprava odesílání obsazenosti v návaznosti na uzavření pokojů k prodeji.
 • #24736 – Přidána možnost odeslat ubytovateli libovolný soubor přes kontaktní formulář z webových stránek.

Verze v7.10.1

08.01.2019

 • #24282 - Přidána možnost hromadného odsouhlasení provizí za zprostředkované rezervace.
 • #24605 - Pokud je ceník zobrazen po dnech, je možné si zobrazit informaci o počtu volných pokojů v daném termínu.
 • #24422 - Úprava přímé evidence cizinců z Previa. Odesílání více než 31 cizinců zároveň je již možné. V přehledu evidence cizinců je možné vygenerovat doručenky o zaevidování. Pokud dojde k chybě při odesílání, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.
 • #24471 - V modulu Domovní kniha (cizinci) je přidána možnost fulltextového vyhledávání hostů (příjmení, číslo víza, číslo dokladu, adresa) v rámci vytvořených domovních knih.#1773 - Pokud host rezervuje přes R+ a do začátku rezervace zbývá méně dnů než na kolik je nastavené datum splatnosti u bankovního převodu, dojde k přizpůsobení dne splatnosti na den před začátkem rezervace.
 • #11278 - Při zadání čísla platební karty v R+ jsou jednotlivá čtyřčíslí karty oddělena mezerou pro lepší orientaci.
 • #23750 - Oprava převodu položek ze skupinového účtu na pokojový při smazání jedné ze dvou rezervací ve skupině.
 • #24149 - Opraveno vytvoření PDF a XLS seznamu z přehledu rezervací při filtrování rezervací pomocí market kódů nebo počtu hostů/pokojů v rezervaci.
 • #24408 - Pokud host při rezervace v R+ vyplní i adresu je tato informace propsána do zálohového listu a případného dokladu za přijatou zálohu.
 • #24472 - Opravena možnost provedení online checkinu pro skupinovou rezervaci pro případ, kdy byl ze skupiny odebrán stornovaný pokoj.
 • #24577 - Úprava volby mezi smazáním celé skupinové rezervace nebo jedné konkrétní rezervace ve skupině přes pravé tlačítko z plachty rezervací a také z přehledu rezervací.
 • #24592 - Oprava generování QR kódů v dokladech na bankovní převod (podmínkou je vyplnění IBANu).
 • #24600 - V činnosti uživatelů se u změny ceny rezervace zobrazuje jaký byl původní stav a k jakým změnám v jednotlivých položkách došlo.
 • #24621 - Oprava menších chyb v modulu Úkoly.
 • #24658 - Úprava rezervace přes channel manager nezmění stav uhrazenosti rezervace.
 • #24665 - Oprava mazání cenových sezón v nastavení pobytových balíčků.
 • #24672 - Oprava zdvojené aplikace slevového kupónu při jiné aktivní slevě aplikované na skupinovou rezervaci.
 • #24690 - Při vytvoření zálohového dokladu při rezervaci přes Reservation+ je položka Záloha za ubytovací služby v dokladu uvedena v jazyku objednávajícího.
 • #24692 - Úprava tlačítka pro hromadné odsouhlasení provizí.

 Verze v7.10.0

 • 13.12.2018

  • #15845 – Do Nastavení byl přidán modul Významné dny, kde je možné nadefinovat si státní svátky a jiné významné termíny, které budou na plachtě rezervací barevně zvýrazněny a odlišeny (PRO verze).
  • #22515 – Při prodloužení rezervace, která má v účtu „šedé“ (tzn. ručně upravené) položky, bude při přepočítání účtu přidána nová položka (ubytovací služby/poplatky/stravy) v ceníkové hodnotě pro prodlouženou část termínu. Tzn. mám rezervaci na termín 20.1.-22.1. s upravenou (šedou) položkou Ubytovací služby 20.-22. Rezervaci prodloužím až do 24.1 a nabídne se mi přepočtení účtu. Po potvrzení přepočtení se mi do hotelového účtu přidá modrá položka Ubytovací služby 23.-24.1. v ceníkově ceně.
  • #24032 – Nový modul úkolů, který naleznete v sekci Provoz/Úkoly. Úkoly je možné přiřazovat konkrétním uživatelským skupinám (rolím) nebo přímo jednotlivým uživatelům. Na přiřazené úkoly jsem upozorněn notifikacemi v liště menu (PRO verze).
  • #23570 – Platby přes propojené terminály od ČSOB se do POS Merchant propisují s VS z Previa. VS nastavený v Previu musí mít maximálně 10 znaků a musí se jednat pouze o číslice.
  • #23778 – Slučování položek dle typu pokojů ve skupinové rezervaci již nezapočítává položky ze samostatných účtů rezervací v rámci skupiny.
  • #24040 – Změna textace u nastavení slevy na On-line rezervace.
  • #24085 – Upraveno zavírání pokojů přes pravé tlačítko z plachty a následně zobrazení tohoto uzavření po překliknutí do jiné plachty.
  • #19957 – Vyřešení problémů s přepočty a duplikováním položek u skupinových rezervací, pokud se editují samostatné rezervace, které mají některé položky na pokojovém a jiné na skupinovém účtu.
  • #24275 – Úpravy tabulky s provizemi a její funkcionality.
  • #24352 – Oprava duplikace položek při přesunu skupinové rezervace. Pokud byly všechny položky na skupinovém účtu a rezervace byla přesunuta, po přepočítání účtu byly položky zduplikovány i na pokojové účty.
  • #24418 – Uzavírání pokojů přes pravé tlačítko z plachty uzavře všechny nadefinované cenové plány.
  • #24420 – Opravno automatické zaškrtnutí evidence dokladu do EET při přidání nové položky do dokladu.
  • #24462 – Opraveno zobrazení interního čísla názvu nové firmy v rezervaci. Není nutné znovu načíst stránku, aby se zobrazil textový název společnosti.
  • #24473 – Při vyplňování online checkinu na mobilním telefonu se zobrazuje klávesnice pro ruční zadání data narození.
  • #24479 – Pokud host využije webový formulář k přihlášení k newsletteru bude mu přiřazen v databázi hostů štítek „Z webových stránek“.
  • #24483 – Storno rezervace přes channel manager nemění stav uhrazenosti rezervace.
  • #24503 – Opravena změna data splatnosti dokladu při změnách způsobu platby v kombinaci s právem na změny data splatnosti.
  • #24508 – Upraveny překlady položek při tisku dokladu z R+ pokud byla rezervace vytvořena v jiném jazyce.
  • #24510 – Změna textace/nápovědy při zadávání věkového rozpětí kategorie hostů.
  • #24512 – Opraveny překlady položek slev v tisku dokladů.
  • #24518 – Oprava logování tvorby dokladu v historii skupinové rezervace a logování vytvoření platby v účtu pokoje/skupiny.
  • #24534 – Oprava tisku dokladu v PDF formátu pokud má doklad velké množství položek.
  • #24543 – Opravena chyba při Úpravě sezóny v nastavení cen, pokud nastavím konec sezóny přesně na den, kdy končí jiná sezóna.
  • #24553 – Opraveno skloňování slova „rezervace“ u záznamu týkajícího se skupinové rezervace v činnosti uživatelů.
  • #24554 – Zprovoznění fulltextového vyhledávání v nových Činnostech uživatelů v kombinaci s použitím rozšířených filtrů.
  • #24573 – Opraveno formátování PDF tisku rozpisu úklidů pro případ, kdy mám více pokojů než se vejde na jednu stránku.

Verze v7.9.3

29.11.2018

 • #19624 - Přidána možnost rychlé změny formátu tisku dokladu a možnost přiložení rooming listu (rozpisu pokojů).
 • #24415 - Slevové kupóny je možné nastavit a využít i při objednávce pobytových balíčků.
 • #24181 - Do detailu rezervace byla přidána možnost tisku přehledu hotelového účtu v PDF a XLS formátu.
 • #24437 - Upravena možnost nastavení, do jakého stavu se uloží rezervace z R+ s online platbou přes bránu. Nastavuje se stav po neúspěšné platbě a nově také stav, ve kterém bude rezervace uložena ještě před provedením(dokončením) platby.
 • #17551 - Opraveno mazání skupinových rezervací z tabulky Přehledu rezervací.
 • #21096 - Při generování výkazu pro SÚ je uvedena v poznámce informace, že data byla vytvořena z evidenční knihy.
 • #24083 - V dárkovém poukazu se propisuje název ubytovacího zařízení místo fakturačních údajů.
 • #24115 - Oprava generování manažerských reportů podle Market kódů.
 • #24246 - Oprava chybné hodnoty ve sloupci "Celkem s DPH" v PDF exportu dokladů, pokud byl k dokladu přiřazen zálohový doklad.
 • #24327 - Opravena chyba při vyskladňování skladových položek ve skupinové rezervace, kde se nedokončilo vyskladnění.
 • #24397 - Úprava rozložení ubytovací karta hosta, zarovnání loga na úroveň údajů ubytovatele.
 • #24404 - Oprava označení povinných položek k vyplnění v rámci nastavení Domovní knihy cizinců.
 • #24410 - Fulltextové vyhledávání v plachtě rezervací vyhledává i podle obsahu poznámky u skupinové rezervace.
 • #24421 - Oprava zobrazení hodnoty DPH v XLS exportu dokladů podle položek.
 • #24436 - Měření konverzí (GA, SKlik,..) přesunuty z Nastavení / Ceny do Nastavení / Online rezervace / Rezervační formulář.
 • #24438 - Optimalizace velikosti okna nastavení domovní knihy pokud ubytovatel využívá více IDUBů.
 • #24449 - Úprava 5. (posledního) kroku Reservation+. Tlačítko pro platbu je nyní na mobilu umístěno v horní části a není nutné scrollovat níže.
 • #24490 - Oprava zobrazení loga hotelu v dokladech.
 • #24492 - Oprava tisku plachty v PDF/XLS formátu.
 • #24498 - Bankovní převod se nabízí jako platební metoda i v případě, kdy mám vyplněný pouze IBAN a nemám vyplněné číslo účtu.
 • #24513 - Oprava nefunkčního prokliku na historii dokladu, pokud byl doklad odstraněn ze systému.

Verze v7.9.2

22.11.2018

 • #19373 - Zrychlení nahrávání výsledků při vyhledávání v Činnosti uživatelů.
 • #24315 - Do modulu Nápověda/Fakturace byl přidán i přehled uhrazenosti jednorázových (pořizovacích) faktur za služby.

Verze v7.9.1

15.11.2018

 • #24104 - Změna formátu tisku ubytovacích karet hostů. Ubytovací karta je zobrazena na šířku, přičemž všechny hostovy údaje jsou zobrazeny v jednom řádku.
 • #18439 - Možnost úhrady bankovním převodem není povolena v případě, kdy ubytovatel nemá vyplněno číslo účtu, kam by úhrada měla být provedena.
 • #23860 - U balíčku je možné vyplnit nulovou cenu. Na portálu Spa.cz bude tento balíček zobrazován s cenou "na vyžádání". V R+ se balíčky s nulovou cenou nezobrazují.
 • #23899 - Úprava exportu do Money S3 - pokud mám u automatické položky (ubytování, poplatky, atp.) zadanou předkontaci nebo členění DPH, zůstane tato informace u dané položky i po její úpravě (změny ceny, textace, počtu kusů, atp.).
 • #23914 - Opravena možnost nepřepočítávat účet rezervace při použití funkce Stěhovat / Rozdělit rezervaci přes pravé tlačítko na plachtě
 • #24145 - Oprava chybného propsání převodového kurzu na doklad za přijatou zálohu při provedení online platby v jiné než "domovské" měně hotelu.
 • #24245 - U slev (FM/LM/LT) nastavených na konkrétní termín je opravena možnost smazání datového omezení aplikace slevy.
 • #24286 - Při rezervaci na firmu v rámci R+ se do zálohového listu (v případě bankovního převodu) správně propíše IČ a DIČ společnosti.
 • #24300 - Oprava kontroly ukládání rezervace v případě, kdy je zároveň ukládán doklad a do rezervace zaslána částka z restaurace.
 • #24309 - Oprava kontroly ukládání rezervace v případě, kdy je zároveň upravována jedna z rezervací ve skupině a zároveň je do rezervace zaslána částka z restaurace.
 • #24323 - Oprava nabídky strav při rezervaci v R+. Pokud vytvářím rezervaci přes dvě sezóny, které mají různě nastavené stravy, nabídnou se mi pouze stravy, které jsou povoleny v obou sezónách.
 • #24330 - Přidána možnost aplikovat parametr showRoomType v kombinaci se zobrazením obsazenosti (showTabs=occupancy) v Reservation+. Uplatnění parametru tedy může být následující: https://booking.previo.cz/?hotId=XXXX&showTabs=occupancy&showRoomType=YYYY, kde XXXX nahradíte číslem Vašeho profilu a YYYY číslem konkrétního typu pokojů.
 • #24337 - V mobilní verzi R+ byl změněn formulář vyběru data. Ten nyní zohledňuje minimální délky pobytu a restrikce na příjezdové a odjezdové dny.
 • #24342 - Oprava propisu data splatnosti do sloupečků s datem vystavení v exportu dokladů podle položek.
 • #24347 - Oprava přepínání mezi jednotlivými stránkami vyhledaných výsledků v přehledu provizí.
 • #24363 - Přetextování nového nastavení Domovní knihy, tak aby odpovídalo struktuře informací poskytnutých ubytovateli cizineckou policií
 • #24369 - V záložce Ceník v R+ byla přidána dodatečná informace o slevě na kategorii hosta, pokud se tato sleva aplikuje pouze na přistýlce.
 • #24401 - Opraveno zdvojení dokladů a platby při úspěšné úhradě přes GoPay platební bránu

 Verze v7.9.0

01.11.2018

 • #22639 - Zprovoznění propojení na API cizinecké policie (CP). Ubytované cizince je nově možné hlásit CP přímo z Previa bez nutnosti přihlašování do webové aplikace Ubyport. Pro odesílání je nutné doplnit Vaše přihlašovací údaje do portálu Ubyport v nastavení Domovní knihy cizinců.
  Kompletní manuál pro hlášení cizinců naleznete zde.
 • #21148 - Sjednocení designu modulu Provize s ostatními částmi systému
 • #23853 - Sjednocení designu modulu Uzávěrka s ostatními částmi systému
 • #24071 - Upraveno zobrazení nabídky pokojů v detailu rezervace. Nabídnuté pokoje respektují nastavené pořadí pokojů.
 • #24199 - Ve verzi Connect byla přidána možnost Nastavení / Popisky a překlady, přes kterou lze zadat libovolnou textaci do záhlaví a zápatí rezervačního formuláře R+.
 • #24202 - Oprava správného zobrazení výpočtu DPH u nulové sazby
 • #24214 - Přidána možnost úpravy úvodního obrázku u zvolené webové sekce přes správu webu z Previa
 • #24223 - Opravena zaměněna čísla popisného za číslo orientační v reportu pro SÚ.
 • #24235 - Oprava vystavování dobropisu pokud dobropisovaný doklad obsahuje sloučené položky.
 • #24237 - Oprava použití slevy za dlouhodobý pobyt v kombinaci s více cenovými plány.
 • #24272 - Přidána možnost aplikovat parametr showRoomType v kombinaci se zobrazením ceníku (showTabs=pricelist) v Reservation+. Uplatnění parametru tedy může být následující:
   
  https://booking.previo.cz/?hotId=XXXXX&showTabs=pricelist&showRoomType=YYYY
 • #24281 - Opravena možnost přesunu rezervace ve stavu waiting list na pokoj typu Ostatní - dny

Verze v7.8.0

17.10.2018

 • #23249 - Přidána nová funkce "Kontrolní úklid" nastavitelná v sekci Provoz / Úklid. Slouží k označení uklizených pokojů, ve kterých po zvolenou dobu neproběhla žádná rezervace. Tím pádem by měl proběhnout tzv. kontrolním úklid (utření prachu, atp.) před příjezdem dalších hostů. Kontrolní úklid funguje i v rámci housekeeping aplikace.
 • #23110 - Opraveno zvyšování počtu skladových položek v účtu, pokud už byl původní počet položek vyskladněn.
 • #23436 - Možnost propojení Previa se zámkovým systémem Assa Abloy
 • #23813 - Zálohové listy s vystaveným doklad za přijatou platbu jsou uzamčeny pro další úpravy.
 • #23914 - Opravena možnost nepřepočítávat účet rezervace při použití funkce Stěhovat / Rozdělit rezervaci přes pravé tlačítko na plachtě
 • #24075 - Úprava generování PDF souboru domovní a evidenční knihy, kdy vznikal problém pokud byly u hostů (např. ve jménu, adrese, atp) vyplněny netisknutelné znaky.
 • #24091 - Přidáno upozornění pokud přesouvám rezervaci s více hosty na pokoj s menší kapacitou. Počet hostů v rezervaci se nepřizpůsobuje automaticky.
 • #24114 - Při vyplnění online checkinu se do karty hosta propisuje státní příslušnost hosta
 • #24117 - Opraven obsahu exportu PDF/XLS z přehledu rezervací při filtrování podle uhrazenosti rezervací
 • #24147 - Opraveno zobrazení obchodních podmínek ve voucheru / emailech / Reservation+
 • #24151 - Opraveno filtrování dokladů při filtrování s dnešním datem podle pokladních uzávěrek
 • #24159 - Upravena textace R+ ve druhém kroku rezervačního procesu u hotelů, které fungují v poptávkovém režimu.
 • #24169 - Oprava správného propisu AddOn služeb do účtu při skupinové rezervaci v rámci Previo Global
 • #24177 - Opraveno propisování kontaktního emailu a telefonu do karty hosta při rezervaci balíčku v R+
 • #24178 - Oprava chyby při importu některých bankovních výpisů ve formátu GPC
 • #24193 - Upraveno propisování telefonního kontaktu na ubytovatele v reportu pro SÚ

Verze v7.7.8

26.09.2018

 • #23764 - Úprava uživatelských práv - přidána matice na změny stavů rezervace
 • #21869 - Možnost zrušit předautorizaci na terminálu, která je již po uzávěrce, dokončením předautorizace na nulovou částku.
 • #23419 - Oprava přijetí platby přes terminál, kdy se částka platby lišila od částky dokladu o 0,01 Kč/EUR
 • #23663 - Opraveno zobrazení ceny v rezervačním formuláři, v případě že mám pokoj s přistýlkami a ceny přistýlkami se shoduje s cenou obsazenosti hlavních lůžek
 • #23686 - Oprava zobrazení ceny v prvním kroku Reservation+, kdy se nyní správně zobrazuje nejvýhodnější kombinace slev pro klienta na daný termín (správná/nejvýhodnější cena se zobrazovala až ve druhém kroku rezervace)
 • #23955 - Opraveno zobrazení informace o času odeslání voucheru v detailu uhrazené rezervace
 • #23988 - U slovenských hotelů se při XML exportu dokladů do programu Pohoda nezaokrouhluje DPH
 • #24041 - Přidána možnost nabízet pobytové balíčky pouze pro SPA.cz nebo pouze pro firemní klientelu
 • #24056 - Opraveno zobrazení nevratné ceny v rezervačním formuláři
 • #24057 - Opraveno odesílání obsazenosti do channel manageru při změně času odjezdu rezervace
 • #24065 - Opraveno zobrazení detailu uživatelské role na malých monitorech
 • #24066 - Opravení účelu pobytu při přidání dětí do rezervace přes Reservation+
 • #24068 - Oprava zasílání obsazenosti do channel manageru při změně pokoje rezervace
 • #24077 - Oprava propisování počtu hostů u rezervací ze zahraničních portálů v případě, že mezi objednanými hosty jsou také děti
 • #24080 - Ve verzi Connect opraveno rozkliknutí karty hosta z přehledu rezervací přes tlačítko Zobrazit.
 • #24081 - Pro změny nastavení plachty již není nutné mít nastavené právo na modul Nastavení / Hotel / Základní
 • #24092 - Úprava funkcionality práv na odesílání dokladů do EET
 • #24144 - Přidána možnost vložit do hlavičky/patičky webu vlastní měřící kód 

Verze v7.7.7

12.09.2018

 • #23145 - Doplněno otevírání pokojů k prodeji přes pravé tlačítko z plachty rezervací
 • #23410 - Do modulu Nastavení byla přidána správa Market kódů ("štítků rezervací")
 • #23688 - U pobytových balíčků je možné nastavit, které dodatečné nadefinované služby je k nim možné dokoupit v rámci objednávky přes R+
 • #23926 - Přidána možnost zadání rozdílných parametrických Obchodních a storno podmínek po jednotlivých sezónách
 • #23852 - Přidána možnost volby způsobu umísťování rezervací z online zdrojů - Dle nastaveného pořadí pokojů / Rovnoměrně dle obsazenosti pokojů
 • #23430 - Přidán nový report dokladů v XLS formátu. Report obsahuje kompletní seznam veškerých položek ve vyfiltrovaných dokladech včetně informace o čísle a typu dokladu a případné předkontaci a členění DPH u jednotlivých položek
 • #23810 - Upraveny práva na práci s položkami hotelového účtu - možnost omezit práva na přidávání nenadefinovaných položek do účtu a změnu počtu přidávaných položek
 • #21682 - Upraveno zobrazení zadání parametrů skupinové rezervace při minimální velikosti okna detailu skupinové rezervace
 • #21753 - Do přehledu plateb byla přidána informace o jaký typ transakce se jedná (dotace / výdej / převod mězi pokladnami / platba HÚ)
 • #22173 - Slevové kupóny je možné zadat s neomezeným počtem znaků
 • #23243 - Opraveny přesuny skladových položek mezi účtem minutové a klasické rezervace v souvislosti s jejich vyskladňováním.
 • #23349 - Upraveno mazání hostů, kteří jsou přiřazeni v konkrétních rezervacích
 • #23385 - Opraveno zobrazení data rezervace u nájezdových/odjezdových rezervací v Housekeeping aplikaci
 • #23614 - Opraven import bankovních výpisů ve formátu GPC
 • #23676 - U verze Connect jsou v detailu rezervace více zvýrazněny důležité údaje o rezervaci (termín, stav, kontaktní osoba, poznámka)
 • #23798 - Oprava filtrování při větším počtu vytvořených pobytových balíčků
 • #23897 - Přidána možnost nahrávání PDF souborů do administrace webových stránek
 • #23910 - Z Previo aplikace byly odstraněny neschválené recenze od partnerů
 • #23913 - Opravena možnost vložení interní poznámky k reportu poplatků
 • #23917 - Opraveno zobrazení podpisu a loga hotelu v emailu se zaslaným voucherem
 • #23920 - Oprava překladů položek účtu v dokladech, pokud jsou jejich názvy zadané v různých jazykových verzích
 • #23956 - Opravena duplikace položek v PDF exportu skladových pohybů
 • #23968 - Úprava exportu do Money S3 - prodejka je označena druhem dokladu N, DPZ jsou označeny D
 • #23971 - Opraveno filtrování podle pokoje v sekci Provoz/Úklid
 • #23972 - Opraveno zobrazení ceny vyskladnění v sekci Drobný prodej pro případ vyskladnění položky z účtu rezervace nebo přímo z dokladu
 • #23992 - Opraveno přesouvání rezervací mezi typem pokoje Ostatní a klasickými pokoji. Při stěhování/rozdělení přes pravé tlačítko docházelo ke snížení počtu osob v rezervaci a přepočítání účtu pokoje.
 • #23997 - Opraveno zobrazení salda rezervací ve skupině před uložením celé skupinové rezervace. Při úhradě rezervace ve více měnách se druhá měna nepřepočítala směnným kurzem a rezervace stále vypadalo jako neuhrazená.
 • #24002 - Oprava automatického přepínání stavů rezervaci do určitého stavu po nastaveném čase příjezdu
 • #24008 - Přidáno filtrování hostů podle jména nebo příjmení v domovní knize cizinců.
 • #24020 - Opraveny propisování národnosti hosta do hlášenky pro cizineckou policii u slovenských hotelů

 

Verze v7.7.6

21.08.2018

 • #15419 - Přidána možnost uzamčení rezervace přes pravé tlačítko myši nebo přes detail rezervace. Po uzamčení není možné rezervaci přesunout na jiný pokoj. Na zamykání/odemykání je dále přidáno uživatelské právo.
 • #23668 - Do XLS exportu dokladů byly přidány sloupce s IČ/DIČ odběratele a převodový kurz dokladu v jiné měně
 • #23818 - V modulu Nápověda byla přidána položka Zpětná vazba, kde můžete ohodnotit a okomentovat práci s Previem. Každý uživatel může hodnotit jednou za 90 dní
 • #15789 - Opraveno zobrazení otazníku s nápovědou v druhém kroku rezervace v Reservation+
 • #21889 - Přidána možnost vytvořit rezervaci za nevratnou cenu i v případě, že nemám doplněny nevratné ceny pro všechny možné varianty obsazenosti daného pokoje
 • #21958 - Opraveno přepínání účelu pobytu hostů v evidenční knize
 • #22572 - Při naskladňování je ve výchozím nastavení odškrtnuto automatické vytvoření pokladního výdeje
 • #23147 - Upraven výpočet finančních reportů podle rastrů
 • #23314 - Úprava zobrazení dat pobytů hosta v domovní knize, pokud byl host ubytovaný více než jednou ve filtrovaném období
 • #23398 - Ve směnárně lze nyní filtrovat podle typu transakce (nákup/storno)
 • #23490 - Opraveno zohlednění nastavení pořadí pokojů v přehledu pokojů u skupinové rezervace a v pořadí položek ve skupinovém účtu
 • #23597 - Opraveno odebírání rezervací z kompletně stornované rezervace
 • #23640 - Oprava zobrazení textu položky v dokladu pokud je položka zvolena z našeptávače a její text je doplněn/upraven
 • #23689 - Pokud nemá typ pokoje přiřazeny žádné konkrétní pokoje, nezobrazuje se v ceníku v Reservation+
 • #23690 - Přidáno filtrování balíčku podle toho, zda se mají nastaveno "Zobrazovat pouze na SPA.cz"
 • #23805 - Při zadávání nové firmy do databáze je možné upravit barvu ikonky firmy na plachtě rezervací
 • #23822 - Opraveno chybné mínusové DPH při exportu dokladu do formátu ISDOC
 • #23846 - Oprava zobrazení informací o rezervacích v modulu Úklid
 • #23881 - Přidána možnost zapsat email kontaktní osoby velkými písmeny (caps lock)
 • #23902 - Opraveno přiřazování pokojů na plachtu rezervací, kdy přiřazené pokoje zůstávaly ve sloupečku nepřiřazených
 • #23912 - Opraveno zobrazení rezervací v denním přehledu

Verze v7.7.5

2.8.2018

 • #14039 - Při vyskladňování a naskladňování skladových položek se nyní rozlišuje nově zadatelná nákupní a prodejní cena položky
 • #21999 - Přidána možnost nastavení více IDUBů pro apartmánové provozy na různých adresách a následné vytváření samostatných reportů pro cizineckou policii po jednotlivých IDUBech.
 • #21615 - Rezervace ve stavu Opce je v nájezdový den možné přes pravé tlačítko myši přepnout přímo do stavu Ubytován
 • #23550 - Do přehledu rezervací bylo přidáno filtrování podle uhrazenosti rezervací
 • #23523 - Při aktivaci/deaktivaci speciálního cenového plánu pro Previo Global jsou automaticky přeposlána aktuální data na zahraniční portály - není tedy již nutné nás o této skutečnosti informovat
 • #22494 - Do náhledu rezervace v plachtě byla přidána informace o odeslání voucheru klientovi (ikonka obálky). Pokud mám nastaveno, že se náhled rezervace načítá až po najetí myší na rezervaci, zobrazuje se navíc ikonka s informací, že u dané rezervace již byl vystaven zálohový list (pouze u této možnosti z důvodu možného zpomalení načítání plachty)
 • #14842 - Upravena možnost zadání delších emailových domén (@domena.co.uk.com)
 • #14881 - Při použití voucheru jako předpisu zálohy se přebírá nastavení zaokrouhlování zálohových listů
 • #15078 - Sjednoceno zobrazení nulového salda v účtu rezervace
 • #20219 - Znovu zprovoznění notifikací pro mobilní aplikaci Previo pro Android
 • #21474 - Upravena textace varovné hlášky ve chvíli, kdy přiřazuji do konečného dokladu zálohový doklad jehož položky nejsou v účtu dané rezervace (jsou ručně vytvořené v rámci zálohy)
 • #21922 - Upraveny možnosti zasílání dokladů do EET. Bez změny data není možné zaevidovat doklad s datem vystavení starším než 48 hodin
 • #22633 - Při stěhování/dělení pokojů přes pravé tlačítko myši z plachty se nabízejí pouze pokoje z kategorie Ubytování a Ostatní - dny
 • #23231 - Upraveno zobrazení parametrických obchodních podmínek v R+ pokud termín rezervace spadá do daných podmínek
 • #23397 - Upraveno pořadí kontaktních údajů v náhledu rezervace na plachtě. Na první místě je uvedený telefon a až poté email
 • #23407 - Upraveno zobrazení cen na rooming listu u vystaveného dokladu u skupinových rezervací
 • #23434 - Upraveno formátování textu u slovenské domové knihy, informace o hostech se nyní nepřekrývají
 • #23451 - Úprava správného zobrazení zaokrouhlování v okně editace dokladu (při úpravách jednotkových cen položek)
 • #23459 - Doplnění chybějících překladů názvů pokojů a měsíců v R+ v záložce Obsazenost
 • #23523 - Při aktivaci/deaktivaci/smazání speciálního cenového plánu pro Previo Global jsou automaticky přeposlána aktuální data na zahraniční portály
 • #23536 - Opravení překladů automaticky natěžovaných položek (ubytování, stravy, atp.) v dokladech
 • #23547 - Přidána 10% sazba DPH (např. pro prodej knih v rámci drobného prodeje)
 • #23583 - U neplátců DPH se již v Manažerských reportech v Přehledech nezobrazuje hodnoty položek bez DPH
 • #23605 - Denní přehled zobrazuje i rezervace, které nemají zadané žádné hosty
 • #23649 - Opakovaně upraveno zasílání kopie ubytovacího voucheru ubytovateli
 • #23678 - V přehledu rezervací je přidán nový sloupec s kontaktními údaji klienta (nejprve kontaktní osoby pokud je vyplněna, pak případně kontakty na prvního hosta) - ve výchozím nastavení je sloupec skrytý
 • #23679 - Přidán nový filtr "podle druhu pokoje" ve finančních manažerských reportech
 • #23684 - Zlepšení funkčnosti našeptávače u vyhledávání dokladů (při přiřazování záloh, atp.)
 • #23697 - Opraveno zdvojení částky v XLS exportu obsahujícím dobropis vystavený na doklad za přijatou zálohu
 • #23709 - Opraveno nepravidelné rozpadnutí skupinové rezervace při přidávání dodatečných rezervací do skupiny
 • #23746 - Přidána API funkce pro stahování dokladů
 • #23763 - Upraveno odesílání správné obsazenosti v rámci Previo Global v případě, že rezervace byla vytvořena do stavu Waiting list
 • #23781 - Oprava XML exportů do účetního softwaru Pohoda při exportování dokladů, které mají navázané zálohové doklady, které ale nesplňují podmínky filtrování
 • #23782 - Opraveny překlady názvů pokojů a některých automatických položek účtu u dokladů vystavených v jiném jazyce
 • #23783 - Úprava zobrazených obchodních podmínek u rezervací za nevratnou cenu (nezobrazují se parametrické obchodní podmínky)
 • #23786 - Upraven tisk přehledu rekreačních poplatků po pokojích v situaci, kdy mám delší názvy pokoje
 • #23788 - Oprava chybného zobrazení detailu rezervace při změně času odjezdu
 • #23789 - Úprava odesílání cen v rámci Previo Global při smazání cenové sezóny. Na propojené portály jde informace o nulové dostupnosti pokojů v dané sezóně
 • #23792 - Oprava funkčnosti předkontace a členění DPH
 • #23858 - Opravena možnost vystavování dokladu při vyskladňování skladových položek v kombinaci s novými právy

 

Verze v7.7.4

18.07.2018

 • #23351 - Datum rezervace již není povinnou položkou při tvorbě slevového kupónu
 • #23539 - V historii činnosti uživatelů je evidováno odeslání dokladu emailem
 • #23560 - Přidáno právo na možnost měnit datum platby při jejím zadávání (bez práva je možné platbu zadat pouze s aktuálním datem)
 • #23613 - Přidáno právo na možnost editace dokladů s platbou v uzávěrce
 • #23677 - Právo na přidání položky do hotelového účtu nyní umožňuje editaci této položky do uložení rezervace
 • #23765 - Oprava dokončení online checkinu při rezervaci s hostem bez nároku na lůžko (za situace kdy tato kategorie hosta není zobrazována na webu)
 • #23766 - Opraveno zadávání a ukládání popisku pokojů v různých jazykových variantách
 • #23774 - Opraveno zadávání hostů bez nároku na lůžko
 • #23787 - Oprava výpočtu poplatků v evidenční knize ve formátu XLS

Verze v7.7.3

3.7.2018

 • #13169 - Rezervace na firmu se z R+ propisují automaticky jako Služební cesta místo Rekreace
 • #21742 - Přidána možnost nepřepočítávat hotelové účty automaticky
 • #23088 - Opravena funkčnost přepínání stavu rezervace při editaci dokladu z modulu Pokladna/Doklady
 • #23271 - Opraveno uzavírání minutových prostorů při uzavírání pokojů přes pravé tlačítko v plachtě
 • #23347 - Při tisku plachty se u rezervací nyní zobrazuje nejprve příjmení a pak jméno hosta
 • #23395 - Oprava situace, kdy si snížím kapacitu pokoje a poté nejsem schopen změnit ve skupinové rezervaci počet hostů
 • #23563 - Opraveno nastavení oprávnění na plachty rezervací
 • #23571 - Dobropis nyní správně přejímá převodový kurz faktury, na kterou byl vystaven
 • #23582 - Opraveno formátování při zadávání textu Podmínek zpracování osobních údajů
 • #23595 - Oprava zobrazení podmínek zpracování osobních údajů v R+ ve chvíli, kdy nejsou nastaveny žádné obchodní a storno podmínky
 • #23603 - Opraveno zobrazení uhrazenosti rezervací při rozdělování skupinových rezervací
 • #23632 - Opravena možnost mazání hostů, kteří nejsou uvedeni v žádné rezervaci
 • #23639 - Úprava zobrazení pořadí číselných řad ve filtru v sekci Pokladna/Doklady
 • #23645 - U některých změn v rezervaci (změna stavu, kontaktní osoby, čísla rezervace, aj.) se již nevyvolává přepočtení účtu
 • #23646 - Vyřešeno problikávání mapy v R+ záložce

Verze v7.7.2

26.06.2018

 • #20614 - Opravena funkcionalita spodních posuvných šipek v nastavení cen
 • #22252 - Oprava rozhozeného zobrazení seznamu pokojů s jednotlivými dny na plachtě rezervací
 • #23340 - Oprava propisu účelu pobytu z detailu rezervace do domovní knihy
 • #23554 - Upraven parametr MandatoryData v Reservation+ - u českých hostů není vyžadováno číslo pasu a víza, i když je tato položka nastavena jako povinná
 • #23579 - Upraveno přidávání a našeptávání pobytových balíčků v hotelovém účtu
 • #23581 - Opraveno generování reportu podle typů rezervací
 • #23599 - Opraveno zobrazení náhledu minutových rezervací z plachty rezervací

Verze v7.7.1

07.06.2018

 • #22900 - Úprava zobrazení upravené slevy na kategorii hosta v záložce ceníku v Reservation+
 • #23287 - Po dobropisování dokladu se dobropisované položky účtu opět automaticky načítají na nově vystavovaný doklad
 • #23362 - Opraveno přepsání položky hotelového účtu a nepromítnutí nového názvu účtu na druhé straně ubytovacího voucheru
 • #23383 - Úprava výpočtu ceny rezervace v super analytickém účtu
 • #23407 - Upraveno zobrazení cen na rooming listu u vystaveného dokladu u skupinových rezervací
 • #23412 - Oprava zobrazení mapy a adresy ve voucheru pokud má pokoj nastavenou alternativní adresu oproti hlavní adrese profilu
 • #23450 - Zobrazení jména hosta u rezervace ze zahraničních portálů v kontaktní osobě + oprava mazání hosta po uložení u nepřiřazených rezervací
 • #23500 - Upraveno pořadí položek v hotelovém účtu po přepočtení služeb
 • #23518 - Oprava nezobrazení smazaných hostů z Previa při přihlášení do online checkinu
 • #23535 - Oprava přepočtu cen při změně termínu v prvním kroku Reservation+
 • #23545 - Oprava stornovaní transakcí v EET po smazání dokladu
 • #23555 - Oprava generování PDF reportu přehledu plateb z pokladní knihy
 • #23561 - Přidání Aquaparku a Přírodního koupání do sekce Nastavení/Hotel/Vybavení

Verze v7.7.0

24.05.2018

 • Nové podrobnější nastavení uživatelských práv. Možnost tvorby tzv. Rolí (manager, stálá recepce, brigáda recepce,..), kterým se pak přiřazují určitá práva. U uživatelů je pak pouze zvolena konkrétní Role.
 • #21237 - Zobrazení části čísla kreditní karty z rezervace při zadávání předautorizace
 • #21287 - Úprava vazby/přiřazení dokladů při rozdělování skupinových rezervací
 • #21868 - Oprava ceny s DPH v exportu dokladů do PDF
 • #21960 - Opraveno generování variabilního symbolu pokud je ZL vystaven přes tisk voucheru v kombinaci s nastavením "Použít číslo voucheru jako variabilní symbol."
 • #22060 - Oprava překladů výchozího textu emailu při odeslání žádosti na zaplacení přes online platební bránu
 • #22088 - Oprava možnosti zadání nulových cen pro firemní cenové plány (partnerská firma má pobyty zdarma)
 • #22152 - Přidána operace "Ukončit" na pravé tlačítko myši u rezervací ve stavu Ubytován. Ukončení přepne stav rezervace a zároveň označí pokoj jako neuklizený (při použití funkce úklidu)
 • #22201 - Oprava posuvníku v manažerských reportech
 • #22237 - Při vystavení dokladu u ubytovaných rezervací se nyní přepíná i stav uklizenosti pokoje
 • #22514 - Upraven vzhled směnárenského storno dokladu
 • #22920 - Oprava částky při načtení QR kódu dokladu
 • #22922 - Přidána možnost zrušit platnost odkazu na platební bránu smazáním automaticky vygenerovaného zálohového listu
 • #23025 - Úprava propisu hodnoty slevového kupónu do emailu, který odchází klientovi
 • #23108 - Upraveno odesílání dokladu emailem pokud nemám vyplněné jméno kontaktní osoby, ale pouze její email
 • #23127 - Úprava datové kontroly a nabídky volných pokojů při Stěhování/Rozdělování rezervací z plachty přes pravé tlačítko
 • #23136 - Úprava přepínání stavů rezervací při vypršení platnosti odkazu na online platbu přes platební bránu
 • #23180 - Úprava přiřazení kategorie hosta podle data narození podle dosaženého věku k datu příjezdu daného hosta
 • #23196 - Upravena volba zaškrtávání rekreace při vyplňování data narození v ubytovací karty hosta přes kalendář
 • #23215 - Úprava výpočtu slev pokud je sleva zadána s více desetinnými místy
 • #23229 - Úprava zobrazení stravy ve voucheru, rezervaci a potvrzovacím emailu o rezervaci z Reservation+
 • #23230 - Opraveno zdvojení položek při odesílání dobropisu (na DPZ) emailem
 • #23235 - Při přiřazování firmy k určitému cenovému plánu nahrazen seznam firem vyhledáváním v databázi firem
 • #23259 - Odstranění konstantních symbolů z PDF náhledu dokladů
 • #23277 - Úprava zobrazení slev v R+, které jsou platné pouze v určitém časovém období
 • #23301 - Oprava zobrazení překladů názvů pokojů v záložce Obsazenost v Reservation+
 • #23307 - Úprava přiblížení v záložce Mapa v Reservation+
 • #23339 - Pokud ve směnárně využívám kurz ČNB nemohu si nyní nastavit vlastní směnný kurz
 • #23341 - Vylepšení Hromadných úprav parametrů skupinové rezervace
 • #23352 - Upraveno párování automaticky tvořených DPZ při platbě přes platební bránu na konečné faktury - odstraněno zdvojení položek
 • #23354 - Oprava zobrazení obsahu panelu nepřiřazených rezervací
 • #23355 - Oprava zobrazení čísel pokojů v bočním panelu na plachtě rezervací
 • #23361 - Při odeslání hotovostního dokladu emailem již není nutné doklad znovu přeevidovávat v rámci EET
 • #23363 - Možnost našeptání státu hosta při jeho zadání přes Domovní knihu
 • #23377 - Oprava změny časů příjezdů a odjezdů u skupinových rezervací při výběru času z "kalendáře"
 • #23380 - Úprava DPH při tisku dokladu před jeho uložením
 • #23384 - Oprava nahrávání výpisu z internetového bankovnictví ve formátu gpc
 • #23387 - Opravena vazba položek mezi účtem rezervace a automaticky generovaným ZL při rezervaci z Reservation+ se způsobem platby Bankovní převod
 • #23390 - Zrychlení načítání přehledu rezervací
 • #23393 - Úprava zobrazení rozpisu cen v Reservation+ při použití parametru pricesPerOccupancy
 • #23396 - Při stornování rezervací ve skupině se automaticky položky jejich účtu přesouvají ze skupinového účtu na pokojový účet
 • #23401 - Opravena kontrola zadávání data při generování slevového kupónu
 • #23417 - Úprava pořadí řádků v reportu pro SÚ
 • #23424 - Zobrazení data odhlášení hosta z newsletteru
 • #23446 - Opraven obsah PDF/XLS exportu stornovaných rezervací za určité období z Přehledu rezervací
 • #23511 - Přidání "zaškrtávátka" "Nesouhlasím se zasíláním marketingových sdělení" do posledního kroku R+

 Verze v7.6.10

26.04.2018

 • #17596 - Přidána možnost hromadných změn parametrů skupinové rezervace
 • #21705 - Zrušení možnosti smazat platbu přes platební terminál
 • #23080 - U hostů přes zahraniční portály se nyní jako výchozí možnost nastavuje Newsletter NE
 • #23125 - Při odeslání dokladu emailem se předvyplňuje email hosta pokud je vyplněný (v pořadí email kontaktní osoby, email firmy, email hosta)
 • #23151 - Zobrazení více informací v panelu nepřiřazených rezervací na plachtě
 • #23154 - Přetextování ubytovací karty hosta v kolonce státní příslušnosti (rozlišení rozdílného státu a státní příslušnosti)
 • #23177 - Upravena výchozí expirace ručně vygenerovaného a zaslaného odkazu na platbu přes platební bránu (24 hodin od času vytvoření)
 • #23194 - Možnost zadat poznámku u vygenerovaného reportu poplatků.
 • #23237 - Při odesílání dokladu emailem se nyní překládá i název souboru
 • #23262 - Upraven výpočet ratingu hotelu
 • #23273 - Oprava propisu sazby DPH při napárování DPZ na konečnou fakturu
 • #23276 - V exportech do účetního sw Pohoda se nyní zohledňuje i stát hosta/firmy
 • #23292 - Opraveno zasílání emailů s podezřelými aktivitami

Verze v7.6.9

17.04.2018

 • #21400 - Zrychlené vykreslení plachty rezervací po uložení skupinové rezervace i na pomalých PC
 • #22007 - Oprava zobrazení položek, které jsou zdarma ve vybavení pokoje na hotel.cz a u dalších partnerů
 • #22157 - Úprava zarovnání a zalamování tisku dokladů do PDF
 • #22208 - Změna stavu úklidu přes mobilní aplikaci se nyní zapíše do činnosti uživatelů
 • #22357 - Možnost vedení více snížených / zvýšených DPH sazeb pro každý stát hotelu (např. v Polsku jsou 2 nulové DPH sazby)
 • #23094 - Oprava editace minutové rezervace po propojení s dnovou rezervací
 • #23144 - Oprava zobrazení účelu pobytu v domovní knize
 • #23171 - Oprava počítání poplatků u rezervací z hotel.cz, pokud přišla rezervace v jiné než výchozí měně hotelu
 • #23172 - Možnost filtrovat nepřiřazené rezervace v tabulce rezervací
 • #23187 - Oprava zobrazení počtu strav na ubytovacím poukazu, pokud se jedná o pobytový balíček, který obsahuje stravu, která není povolena v ceníku
 • #23188 - Oprava zobrazení rezervace při kliknutí na záznam v pravém panelu rezervací na plachtě
 • #23192 - Oprava možnosti zvolení DPH sazby při zakládání balíčků
 • #23193 - Report plateb nyní obsahuje informaci o kurzu použitým pro převod z jiné měny, sumář směnárny a sumu za platbu faktur
 • #23198 - Oprava zobrazení hlášky "Byly zjištěny změny v systému" i v případě, kdy ke změně nedošlo
 • #23201 - Oprava tisku plateb, pokud mám vyfiltrované platby dle popisu
 • #23227 - Oprava překladů ve vybavení pokojů
 • #23233 - Nastavení správného formátu data pro polské hotely
 • #23236 - Oprava, aby se nezobrazovaly na plachtě nepřiřazených rezervací rezervace ve stavu storno, WL a no-show
 • #23239 - Překlad typu dokumentu při tisku dokladů do XLS

Verze v7.6.8

05.04.2018

 • #21789 - V rezervacích ze zahraničních portálů se nově rozlišují kategorie hostů (pokud je v kategorii Dítě více různých typů, zvolí se vždy první podle nastaveného pořadí)
 • #22311 - Oprava zobrazení poplatků u hosta bez nároku na lůžko v hotelovém účtu
 • #22581 - Přidání možnosti otevření karty hosta (u již zadaného hosta v rezervaci) kliknutím na jeho jméno (dříve možné pouze přes ikonu tužky)
 • #22671 - Upraveno zadávání hostů z našeptávače v rámci rychlého checkinu
 • #22790 - Oprava kombinace základního cenového plánu přiřazeného firmě v kombinaci s last/first minute slevami
 • #22791 - Opraveno zobrazení stravy pro hosta bez nároku na lůžko v hotelovém účtu
 • #22800 - Přidáno upozornění při vystavování duplicitního dokladu
 • #22809 - Při vystavení dokladu z Pokladna/Doklady při volbě vystavení z rezervace již nedochází k zaseknutí scrollbaru při výběru z nabízených rezervací
 • #22822 - Omezení zobrazení některých parametrických obchodních podmínek v návaznosti na datu začátku rezervace.
 • #22824 - Uzávěrka pokladny nyní uzamkne i platby z transakcí ve směnárně
 • #22839 - Při odeslání voucheru emailem se do předmětu emailu automaticky propisuje číslo rezervace/voucheru
 • #22880 - Vylepšené našeptávání dle jména a příjmení hostů v detailu rezervace
 • #22894 - Přetextování pdf ubytovací karty hosta v sekci týkající se čísla/typu dokladu
 • #22954 - Při generování dokladu v jiném než českém jazyce je přeložen i název vygenerovaného pdf souboru
 • #22988 - Při nastavení jednotné ceny za celý pokoj se zobrazuje možnost zvolit, zda chci rozepsat slevu na kategorii hostů jako samostatnou položku, nebo tuto slevu sloučit do položky ubytovacích služeb
 • #23032 - Opraveno zadávání slev v účtu po vytvoření skupinové rezervace bez jejího předchozího uložení
 • #23037 - Opraveno generování domovní a evidenční knihy v případě, že host měl v daném termínu více než jednu rezervaci
 • #23057 - Opravení zadávání slevových kupónů v Reservation+ při nenastavené minimální ceně kupónu
 • #23061 - Opraveno přiřazování rezervací z agency systému na správné a povolené pokoje pro konkrétní firmu
 • #23077 - Oprava výpočtu % obsazenosti v sekci Volné pokoje na plachtě
 • #23078 - V online checkinu se nenabízí doplnění údajů hostů ze stornovaných rezervací v rámci skupinových rezervací.
 • #23101 - Optimalizace zobrazení okna se zadáním překladů při zobrazení na nižším rozlišení
 • #23102 - Oprava zobrazení nahraných fotografií do sdílené fotogalerie u více hotelů ve skupině
 • #23103 - Přidání možnosti filtrování podle market kódů v manažerských reportech
 • #23105 - Oprava zobrazení překladů služeb v Reservation+
 • #23107 - Oprava nesrovnalostí při načítání hostů ze skupinových rezervací do domovní knihy cizinců
 • #23109 - Upraven výpočet haléřového vyrovnání v souhrnech plateb
 • #23112 - Opravena aplikace last minute slevy při tvorbě rezervací na plachtě rezervací
 • #23117 - Oprava tvorby exportu databáze hostů do CSV souboru
 • #23120 - Obnovení možnosti prokliku do rezervace z pokladny a bankovního deníku/hotovostních plateb/plateb kartou
 • #23122 - Opravení zobrazení kombinace slev v prvním kroku Reservation+ (příplatky x slevy, aplikace slev na NRR)
 • #23124 - Oprava zaokrouhlování dokladů
 • #23128 - Opravena kontrola existence/smazání last/first minute slevy pro Previo Global a její následná aplikace
 • #23137 - Oprava přiřazování cenových plánů pro firmy
 • #23149 - Opraveno zobrazení všech pokojů v exportu reportu obsazenosti pokojů do PDF
 • #23155 - Promítnutí předkontace a členění DPH do exportů dokladů ve formátu ISDOC
 • #23163 - Oprava opakovaného načtení a uložení údajů o firmě z ARESu po ruční úpravě údajů o firmě
 • #23168 - Opraveno zasílání kopie voucheru na hotelový email
 • #23178 - Opraveno ukládání poznámky u vygenerovaných reportů pro SÚ
 • #23183 - Úprava zobrazení DPH v reportu plateb pro různé měny
 • #23184 - Report plateb nyní obsahuje i informace o platbách ze směnárny

Verze v7.6.7

19.03.2018

 • #21546 - Možnost vedení více číselných řad pro každý typ účetního dokladu. U každého dokladu je pak možné zvolit číselnou řadu
 • #22124 - Zohlednění nastavení slev, aby se aplikovaly na akční a nevratné ceny v rezervačním formuláři
 • #22567 - Do tisku směnárenských odpočtů přidány souhrny, které sčítají provizi, celkovou směněnou částku a zaplacenou částku
 • #22699 - Oprava počítání kontingentů při odesílání obsazenosti na zahraniční portály
 • #22806 - Oprava vyhledávání v evidenční knize dle jména hosta
 • #22877 - Přejmenování textu "Garance kreditní kartou" ve 4. kroku rezervačního formuláře na "Garance platební kartou"
 • #22880 - Vylepšené našeptávání dle jména a příjmení hostů v detailu rezervace
 • #23038 - Report plateb zobrazuje nyní DPH vždy v měně dle fakturačního státu (pro český hotel v CZK i u EUR plateb)
 • #23045 - Oprava přesouvání rezervace na jiný pokoj v mobilní aplikaci
 • #23050 - Oprava validace data uplatnění slevového kupónu při zadávání slevového kupónu
 • #23075 - Přidána DPH sazba do API metody Hotel.getDocuments
 • #23079 - Možnost zavřít pokoj přímo z plachty rezervací  pomocí pravého tlačítka myši po kliknutí na daný datum

Verze v7.6.6

08.03.2018

 • #22767 - Možnost zadat výši minimální ceny slevového kupónu vyšší než 9999
 • #22806 - Oprava vyhledávání v evidenční knize dle jména hosta
 • #22814 - Oprava zobrazení dvouciferných čísel v denním reportu v součtovém řádku
 • #22919 - Zrychlení načítání plachty rezervací
 • #22952 - Oprava pořadí vlajek při editaci webových sekcí
 • #22959 - Oprava možnosti výběru státu hosta v modulu mailing
 • #22985 - Oprava chyby při uložení platby na bankovní převod v budoucnu
 • #22992 - Mapa ve voucheru nyní nezobrazuje okolní zařízení, aby nebyla na mapě zobrazena konkurence
 • #22996 - Po zrušení evidence dokladů zaplacených kartou byla změněna volba v nastavení dokladů, zda-li se má evidovat doklad vytvořený při rezervaci přes R+ na volbu, zda-li se má vůbec vystavit doklad
 • #22999 - Oprava zobrazení poznámky rezervace v činnosti uživatelů
 • #23003 - Oprava zobrazení hotelového účtu při nastavení účtování ceny za celý pokoj a slučování / rozdělování položek účtu
 • #23005 - Oprava fiskálního modulu pro slovenské hotely (duplicitní evidence)
 • #23017 - Oprava počítání pokojů typu "Ostatní dny" do obsazenosti hotelu v přehledu volných pokojů
 • #23036 - Při změně výběru pokojů, které se mají zobrazovat na plachtě dojde automaticky k obnovení stránky, aby se změna ihned projevila

Verze v7.6.5

01.03.2018

 • #21646 - Vylepšené filtrování pobytových balíčků + oprava řazení balíčků dle sloupce "Aktivní"
 • #22670 - Panel příjezdů vpravo na plachtě zobrazuje příjezdy až do 03:00 ráno druhého dne
 • #22794 - Upravené zobrazení obchodních podmínek v detailu voucheru
 • #22812 - Oprava přidání pobytového balíčku na hotelový účet rezervace
 • #22826 - Vypnutá evidence dokladů zaplacených kreditní kartou do EET
 • #22840 - Sjednocení jazyků k překladu v administraci Previa s nabízenými jazyky v rezervačním formuláři
 • #22886 - Oprava započtení pokojů typu ostatní dny do celkového počtu volných pokojů
 • #22888 - Oprava mizení štítku hosta z rezervace
 • #22897 - Oprava počítání zavřených pokojů do rezervačního formuláře
 • #22899 - Oprava zobrazení některých událostí v činnosti uživatelů
 • #22908 - Oprava zobrazení ceny v mailovém potvrzení rezervace z rezervačního formuláře
 • #22910 - Oprava zobrazení pokojů v záložce obsazenost při použití systému pro vlastníky apartmánů
 • #22923 - Možnost nahrávat úvodní fotografii webové sekce přímo z administrace Previa
 • #22925 - Oprava přepočtu dokladu do jiné měny v případě, že byl kurz na setiny a cena položky měla také desetinná místa
 • #22927 - Oprava zasílání cen na zahraniční portály

Verze v7.6.4

20.02.2018

 • #22348 - Při našeptávání údajů o firmě z aresu se název firmy doplní i do zkratky firmy + sjednocené použití zkratky a názvu firmy v dokladech
 • #22544 - Rozdělení jména a příjmení v databázi hostů do samostatných sloupců, aby se lépe dalo řadit
 • #22829 - Omezení na počet hostů bez nároku na lůžko ve 2. kroku rezervačního formuláře
 • #22851 - Možnost vytvářet rezervace na typ pokoje a ne na konkrétní pokoj s tím, že konkrétní pokoj je možné přiřadit později

Verze v7.6.3

15.02.2018

 • #22512 - Oprava zobrazení znaků jako je "+&"'" a dalších na voucheru
 • #22553 - V modulu platby se nyní jako výchozí zobrazuje ta měna, která je v ceníku nastavena jako výchozí měna hotelu
 • #22580 - Oprava zobrazení české měny a kurzu na dokladech pro některé hotely
 • #22656 - Oprava zobrazení položek na dokladu, v případě, kdy se položky na dokladu sloučí do jedné
 • #22663 - Možnost filtrování rezervací dle market kódů, počtu osob a počtu rezervací
 • #22668 - Vylepšené filtrování dokladů a plateb dle uzávěrek
 • #22673 - Oprava zasílání dokladu na kontaktní osobu, v případě, že je vyplněn jen e-mail a není vyplněno jméno
 • #22695 - Oprava přepínání rekreace v detailu rezervace při editaci kategorie hosta přes kartu hosta
 • #22709 - E-maily o aktivaci aplikace a expiraci licence již chodí v jazyku dle státu hotelu
 • #22715 - Upravený modul seznam firem v novém vzhledu s možností filtrovat firmy dle státu
 • #22763 - Oprava hromadného tisku ubytovacích karet pro maďarské hotely
 • #22787 - Oprava přidání slevy na skupinový účet, v případě, že je část položek modrých a část šedivých
 • #22792 - Přeložení textu rekreačního poplatku v rozpisu ceny na 4. kroku rezervačního formuláře
 • #22799 - Oprava zobrazení DPH pro neplátce DPH v exportu dokladů PDF a XLS
 • #22804 - Oprava exportu dokladu do Money S3, pokud je na doklad navázán DPZ
 • #22813 - Vylepšené označení povinných polí při ukládání formulářů (světle červené podbarvení formuláře)
 • #22815 - Oprava zobrazení sloupců v exportu dokladů do XLS

Verze v7.6.2

08.02.2018

 • #22036 - Do reportu poplatků byla přidána položka s celkovou částkou za ubytovací i rekreační poplatek
 • #22055 - Rozšířen rozsah velikosti buňky na plachtě rezervace až do maximální velikosti 80 (z původních 50)
 • #22316 - Oprava přeházení pořadí položek hotelového účtu po přepočítání účtu
 • #22543 - Přidán aktuální návod jak hlásit cizince na Policii ČR v nastavení domovní knihy
 • #22545 - Vylepšení tisku domovní knihy - zvětšení prostoru pro adresu hosta
 • #22588 - Přidání sloupce s informací o uživateli, který vytvářel doklad v exportu dokladů do XLS
 • #22609 - U minutových rezervací se již nevkládá automatická položka "Ubytovací služby"
 • #22611 - Oprava přidávání dalších služeb na hotelový účet, kde je pobytový balíček
 • #22618 - V on-line check-inu se nyní automaticky dle data narození vybírá kategorie hosta a pro kategorii hostů "Dítě" není vyžadováno číslo průkazu
 • #22622 - Při doplnění státu v on-line checkinu se tento stát uloží jak do národnosti tak do státu narození v kartě hosta
 • #22629 - Vylepšení tisku hromadné ubytovací karty z plachty rezervací
 • #22640 - Možnost našeptávat hosty jak ve formátu "Jméno Příjmení" tak "Příjmení Jméno"
 • #22652 - Oprava zapsání jména hlavního hosta do všech hostů v rezervaci pro rezervace z R+
 • #22676 - Pro rezervace ze zahraničních portálů se automaticky doplní stát narození i státní příslušnost
 • #22687 - Oprava zobrazení mapy v R+, v případě, kdy byl hotel ve skupině více zařízení
 • #22688 - Přidána holandština do jazyků, ve kterých je možné překládat popisy
 • #22697 - Zrychlené ukládání skupinových rezervací
 • #22700 - Oprava zaokrouhlení částek v exportu do Money S3
 • #22702 - Úprava ukládání hostů v rezervaci v případě, kdy se doplňují jména hostů tak, aby nevznikali prázdní hosté v databázi hostů
 • #22707 - Překlady státu dodavatele při tisku pokladního příjmu výdaje v jiném než českém jazyce
 • #22711 - Přidání titulů hosta do tisku faktury na stránku s rooming listem
 • #22717 - Oprava dokončení rezervace přes rezervační formulář, v případě volby platby "platební karta"
 • #22719 - Nabízené stravy v detailu rezervace, pokud je v rezervaci firma, která má jiný cenový plán než základní a vybrány jiné stravy v tomto cenovém plánu
 • #22724 - Oprava uložení rezervace, ve které je na hotelovém účtu pobytový balíček, který byl smazán
 • #22728 - Oprava uložení hostů skupinové rezervace, kde byl v různých rezervacích stejný host více než 1x
 • #22736 - Oprava umazávání jména při našeptávání hosta v rezervaci, pokud se ihned po smazání původního hosta začalo psát nové jméno
 • #22739 - Přidány další jazyky pro zasílání recenzí
 • #22744 - Přidání čísla transakce z platební brány do exportu plateb do XLS a XML
 • #22745 - Oprava zobrazení položek na FAK, která byla vystavena z dokladu za přijatou zálohu, pokud byl hotel neplátce DPH
 • #22748 - Oprava výběru státu hosta u rezervací z Hotel.cz a dalších českých partnerů
 • #22750 - Oprava zobrazení ceny ve 2. kroku rezervačního formuláře, pokud měl hotel nastaven akční cenový plán

Verze v7.6.1

29.01.2018

 • #18591 - Možnost kopírování adresy v kartě hosta z jiného hosta v rámci dané rezervace
 • #22242 - Přidány nové moduly do verze LITE, které doposud byly pouze součástí verze PRO
 • #22462 - Vylepšené našeptávání adres v Nastavení -> Hotel -> Základní
 • #22484 - Oprava překladů některých položek ve vybavení pokoje, v případě, že je rozhraní Previa v jiném než českém jazyce
 • #22538 - Do domovní knihy se nyní vyplňuje státní příslušnost namísto státu adresy
 • #22540 - Oprava přepočítání účtu po stisknutí tlačítka odjezd hosta
 • #22568 - Doplnění do našeptávače hostů doplňující údaje (datum narození, případně e-mail)
 • #22570 - Oprava výpočtu celkové ceny při přidání více kusů skladové položky na hotelový účet se zapnutou volbu "Automaticky vyskladňovat skladové položky"
 • #22593 - Oprava fungování slev, které jsou nastavené dle druhů pokoje nebo omezené jen na určitý termín
 • #22613 - Možnost uložit nastavení směnárny i s nulovou provizí
 • #22621 - Kontrola formátu e-mailové adresy v kartě hosta a možnost zadat do uživatelského jména uživatele Previa i nové domény např. neco@domena.email
 • #22628 - Oprava zobrazení informace o uhrazenosti položek na hotelovém účtu, pokud na ně byl vystaven doklad a platba
 • #22634 - Oprava finančního reportu dle služeb
 • #22647 - Vylepšené určování strav hostů u rezervací ze zahraničních portálů

Verze v7.6.0

18.01.2018

 • #22117 - Nový modul směnárna (zatím pouze s možností nákupu valut)
 • #22225 - Oprava ukládání hostů v rychlém check-inu, pokud se otevřel přes detail skupinové pokoje a rezervace byla součástí skupiny
 • #22338 - Oprava načítání položek účtu v případě, kdy jsou některé položky šedivé a dojde ke změně parametrů rezervace
 • #22486 - Oprava vystavení DPZ ze ZLV
 • #22489 - Oprava zobrazení cen dle počtu osob na prvním kroku rezervačního formuláře
 • #22490 - Oprava zobrazení položek na účtu dokladu při odeslání dokladu e-mailem
 • #22493 - U rezervací na plachtě se nyní jako první zobrazuje příjmení a poté jméno
 • #22516 - Oprava počítání slev v rezervačním formuláři, pokud je sleva přiřazena jen určitému pokoji
 • #22539 - Oprava překladu popisu hotelu v rezervačním formuláři v záložce "Seznam zařízení" pokud je formulář v jiném jazyce než čeština

Verze v7.5.0

15.01.2018

 • #20719 - Možnost zobrazit položky hotelového účtu více detailně - dle jednotlivých hostů, po dnech a možnost naopak více seskupit položky hotelového účtu - dle typu pokoje a dle typu služby
 • #21608 - Rozdělení jména a příjmení na samostatné údaje. To samé i u adresy hosta. Rozšíření karty hosta o údaje jako je typ víza, místo vydání víza, státní příslušnost, stát narození. Změna způsobu zadávání hosta tak, aby se omezilo duplicitám v databázi hostů
 • #22252 - Oprava rozhozeného zobrazení seznamu pokojů s jednotlivými dny na plachtě rezervací
 • #22256 - Sjednocené pořadí hostů v tabulce rezervací a seznamu provizí k odsouhlasení
 • #22277 - Formát data a zobrazení počtu hostů v cizích jazycích v e-mailu při odeslání požadavku na platbu kartou
 • #22287 - Zvětšení fotografie pokoje v rezervačním formuláři při vyšších rozlišeních monitoru
 • #22304 - Oprava zobrazení celkové částky ve 4. kroku rezervačního formuláře při rezervaci pobytového balíčku
 • #22308 - Oprava výpočtu obsazenosti pro zařízení napojená na channel manager s licencí connect
 • #22317 - Oprava zobrazení příjezdové poznámky v denním přehledu
 • #22319 - Oprava zasílání notifikací na Android zařízení z PMS aplikace
 • #22320 - Oprava Tripconnect konektoru
 • #22343 - Vylepšení zobrazení jmen při vyplňování recenzí hostem
 • #22345 - Pro zařízení napojené na channel manager Previo Global je zakázáno měnit volbu způsobu účtování
 • #22346 - Sjednocení hodnocení recenzí v rezervačním formuláři a API
 • #22347 - Oprava duplicitního zaslání dokladu do fiskální pokladny pro slovenské hotely
 • #22354 - Oprava zobrazení státu v dokladu vystaveného po uhrazení platby kartou v rezervačním formuláři
 • #22358 - Zrušena volba platby voucherem v rezervačním formuláři, která byla určena pro starší verzi rezervačního formuláře
 • #22359 - Konektor na zámkový systém Onity
 • #22363 - Vylepšené našeptávání hotelů při přepínání mezi zařízeními, pokud má uživatel přístupných více zařízení
 • #22369 - Oprava prokliku do rezervace z modulu dokladů
 • #22371 - Export dokladů do účetního systému Quit
 • #22379 - Překlad názvu státu v ubytovací kartě hosta
 • #22405 - Operace na platebním terminálu - vrácení platby - vytvoří se platba se zápornou částkou
 • #22448 - Oprava zobrazení detailu balíčku a detailu typu pokoje - posunuté okno

Verze v7.4.2

06.12.2017

 • #22145 - Oprava zobrazení adresy hosta při vystavení dokladu ze skupinového účtu - nyní se správně načítá adresa hosta
 • #22177 - Tlačítko odjezd už se neptá na nastavení aktuálního data, pokud je odjezd nastaven na dnešek
 • #22191 - Pokud je rozdíl mezi zaplacenou částkou a sumou dokladu menší než 1 Kč, bere se doklad jako uhrazený
 • #22232 - Oprava jazyka rozhraní po dokončení registrace do Previa pro zahraniční zařízení

Verze v7.4.1

30.11.2017

 • #21982 - Možnost editovat termíny rezervace v evidenční knize
 • #21989 - Oprava stránkování ve vyhledávání rezervací na plachtě, v případě, že na hledaný dotaz bylo vyhledáno více než 20 rezervací
 • #22108 - Vylepšení tisku denního reportu - report se nyní tiskne na šířku, takže je více místa na poznámku, zároveň je možné vypnout tisk úklidu / stravy a tisknout pouze řádky, kde má rezervace nějakou stravu, navíc se u hostů zobrazují jejich štítky
 • #22158 - Vylepšená kontrola změn v rezervaci, pokud ke změně nedošlo systém se neptá na uložení např. v případě odeslání voucheru nebo přepnutí na hotelový účet a zavření rezervace
 • #22159 - Oprava tisku dobropisu, kdy se v některých případech zobrazily položky 2x
 • #22161 - Při tisku dokladu typu poukaz se uvádí reálná adresa hotelu namísto fakturační adresy
 • #22167 - Oprava zobrazení loga Mastercard v rezervačním formuláři
 • #22180 - Možnost zadat do zkratky banky v sekci Kontakty 6 znaků namísto 4
 • #22182 - Oprava tisku voucheru pro hotely, které se přepnuly z licence CONNECT na PRO
 • #22183 - Při vystavení karet pro zámkový systém se systém zeptá na uložení rezervace, v případě, že došlo ke změně rezervace
 • #22193 - Oprava překladů hromadného tisku ubytovacích karet na celý den v jazycích mimo češtinu
 • #22197 - V pokojích typu ostatní-dni se nyní nezobrazuje strava, protože tyto pokoje nemohou mít stravu nastavenu
 • #22206 - Možnost přepínání zobrazení plachty rezervací dle stavu rezervace nebo dle stavu uhrazenosti
 • #22213 - Při zobrazení Previa na malých monitorech se karta rezervace a dokladu roztáhne na celou šířku monitoru

Verze v7.4.0

23.11.2017

 • #18280 - Úprava stavů rezervací - nově byly odebrány stavy zaplaceno / nezaplaceno a přidány stavy ukončeno / jiné. Stav uhrazenosti by neměl být vázaný na stav rezervace, jelikož se rezervace může být ve stavu ubytován a zároveň nezaplaceno. Stav uhrazenosti se nyní řídí buďto saldem hotelového účtu nebo novou volbou "Uhrazenost" v detailu rezervace. Jakým způsobem budete uhrazenost evidovat je možné vybrat v nastavení plachty rezervací v záložce "Obecné".
 • #19386 - Možnost automaticky vyskladnit/naskladnit položky skladu přidané na hotelový účet (nastavení najdete v Drobném prodeji)
 • #21854 - V seznamu zařízení v rezervačním formuláři se nyní zobrazují nabízené stravy dle nastavení strav v ceníku
 • #21986 - Volba zobrazit neohrazené rezervace v minulosti nyní zvýrazňuje i rezervace, které aktuálně probíhají
 • #21998 - Oprava řazení dle jména v domovní knize, pokud první písmeno obsahovalo diakritiku
 • #22033 - V drobném prodeji a v seznamu skladových položek se nyní v tabulce zobrazuje cena skladové položky
 • #22051 - Oprava stránkování uzávěrek
 • #22089 - Oprava zaškrtnutí rekreace v rychlém check-inu při našeptání hosta z databáze hostů, který má uloženu kategorii, která neodvádí rekreační poplatky
 • #22106 - Kontingenty nyní ponižují dostupnost pokojů na zahraničních portálech
 • #22113 - Oprava zobrazení počtu vystavených karet zámkového systému
 • #22131 - Úpravy v nastavení slev se nyní ukládají do činnosti uživatelů
 • #22133 - Správné zobrazení počtu přistýlek v rezervačním formuláři, pokud má pokoj více než 2 přistýlky
 • #22134 - Oprava překladu více informací na voucheru pro slovenské hotely
 • #22135 - Oprava mazání rezervace ze skupinové rezervace přes tabulku pokojů

Verze v7.3.7

09.11.2017

 • #20208 - Nový typ dokladu Dobropis. Dobropis je možné vystavit z jakéhokoliv daňového dokladu v Previu
 • #21471 - Vylepšení nastavení slev - nyní je pro každou slevu možné zvolit, jestli se má počítat i z akční nebo nevratné ceny
 • #21473 - Okamžité odesílání nových dat do channel manageru po stažení rezervace ze zahraničních portálů, změně obsazenosti na plachtě, úpravě ceníku + oprava stažení 2 rezervací z portálu Expedia na stejný pokoj
 • #22061 - Oprava vystavení reportu poplatků. pokud je dlouhý fakturační název hotelu
 • #22065 - V reportu doklady dle rastrů se nyní zobrazují naformátované částky (15 089,67 Kč)
 • #22069 - Oprava vložení nového lůžka do rezervace s rozlišením bez nároku na lůžko / s nárokem na lůžko v případě, že byl předtím host odebrán
 • #22082 - Doklady je nyní možno exportovat do formátu ISDOC jako samostatné soubory uložené do archivu ZIP
 • #22087 - Oprava výběru evidenčních knih v případě vystavování domovní knihy z evidenční knihy
 • #22103 - Tlačítko vystavit DPZ se již neukazuje jako aktivní, v případě, že je na ZL již DPZ vystaveno

Verze v7.3.6

02.11.2017

 • #21410 - Oprava zobrazení informace o zaplacené záloze v detailu dokladu
 • #21551 - Nový report dokladů dle rastrů
 • #21851 - Zrychlené vyhledávání rezervací v mobilní aplikaci i při hodně rezervacích
 • #21912 - Vylepšené zasílání upozornění o podezřelých aktivitách do e-mailu
 • #21955 - Oprava zaškrtnutí volby rekreace při našeptání hosta v detailu rezervace, který má nastavenu kategorii, která neodvádí rekreační poplatky
 • #21994 - Oprava hromadného nastavení nástupních dnů, v případě, kdy se data kopírovala z jiného termínu
 • #22000 - Možnost přiřazovat slevy i partnerským a firemním cenovým plánům
 • #22011 - Nový typ pokladny "Poukázky", která zobrazuje poukázkové platby
 • #22015 - Všechny reporty rezervací je nyní možné zobrazit i dle lůžkonocí, průměrné ceny a průměrné denní ceny
 • #22021 - Oprava výpočtu poplatků v nových reportech ubytovacích poplatků dle dnů resp. rekreačních poplatků dle rezervací
 • #22030 - Oprava překladů automatizovaných položek na dokladu, v případě, kdy se doklad tiskl přímo z tabulky dokladů
 • #22034 - V exportu plateb do XLS je nově sloupec s typem transakce (dotace pokladny, platba hotelového účtu, převod mezi pokladnami, ...)

Verze v7.3.5

26.10.2017

 • #21543 - Možnost tisku rekreačního poplatku rozepsaného po jednotlivých rezervacích
 • #21550 - Report ubytovacích poplatků je nyní možné tisknout po jednotlivých dnech
 • #21661 - Nové kontingenty - zadávají se nyní mimo ceník, takže není nutné vytvářet speciální cenové plány + přidána informace do přehledu pokojů o čerpání kontingentů a dalších informacích o obsazenosti hotelu
 • #21668 - Oprava automatické aktualizace plachty po určité době
 • #21945 - Úprava zasílání kopie voucheru na e-mail hotelu - nastaveny jiné hlavičky e-mailů, aby byla větší pravděpodobnost doručení
 • #21980 - Úprava zobrazení čísla popisného v dokladu, pokud obsahovalo ČP písmena (např. 15A)
 • #21983 - Oprava překladu automatizovaných položek hotelového účtu při tisku dokladu, pokud nebyla položka upravena
 • #21991 - Oprava řazení slev dle délky slevy
 • #21993 - E-mailový podpis při odesílání voucheru se nyní překládá do jazyka, který si hoteliér vybral pro odeslání voucheru
 • #21996 - Oprava hodnot obsazenosti, ADR a REVPAR v manažerských reportech
 • #22002 - Nový manažerský report - Hotelové účty dle rastrů
 • #22005 - Vylepšení zobrazení položek na dokladu, v případě, kdy je na FAK navázáno DPZ, které bylo vystaveno na měnší než 100% částku hotelového účtu

Verze v7.3.4

18.10.2017

 • #21549 - Při přepnutí měny dokladu se systém ptá na kurz přepočtu měny i v případě, kdy není na dokladu žádná položka
 • #21665 - Vylepšený souhrn dokladů při exportu do XLS - nově zobrazuje částky ZL a POU jako samostatné nedaňové částky
 • #21870 - Možnost zobrazit reporty obsazenosti a rezervací i pro minutové provozy a pokoje typu ostatní
 • #21910 - Oprava načítání strav pro rezervace z R+, které spadaly do termínu, kde se uplatnila sleva, která měla nastaven vlastní cenový plán
 • #21911 - Záznam v činnosti uživatelů se již na dvojklik nezavírá
 • #21915 - Pokud má pokoj nastavenu jinou adresu než celý hotel / apartmán, tak se nově v R+ u každého pokoje zobrazí jeho adresa vč. informace na voucheru
 • #21917 - Úprava zobrazení fotografií služeb v rezervačním formuláři
 • #21921 - Oprava uložení firmy v detailu dokladu po našeptání dle IČ z ARESu
 • #21925 - Uložení dokladu již nekontroluje vyplněnost údajů o hostovi, v případě, že je doklad na firmu
 • #21927 - Úprava exportu adresy odběratele do formátu ISDOC
 • #21939 - Vyplnění odběratele do ZL, který byl vygenerován při vystavení ubytovacího poukazu
 • #21942 - Oprava doplnění adresy hosta do dokladu
 • #21948 - Vrácena možnost doplnění poznámky k cizinecké knize, evidenční knize a reportu poplatků
 • #21950 - Oprava exportu reportu pro slovenský Statistický úřad
 • #21956 - Oprava nabídky volných termínů v objednávce balíčku v R+, pokud nebyl žádný pokoj volný
 • #21974 - Při změně data narození v kartě hosta, systém sám upraví kategorii hosta, která spadá do věkového rozpětí hosta
 • #21975 - Schováno okno odložených rezervací, do té doby, než bude uvolňovat místo na plachtě
 • #21976 - Do slevy za kategorii hosta lze opět zadat 4 desetinná místa
 • #21987 - Možnost změny stavu na no-show při kliknutí na rezervaci pravým tlačítkem

Verze v7.3.3

05.10.2017

 • #21603 - Úprava posunu po minutové plachtě - nyní se pousouvá po hodinách a ne po 10 minutách při stisku šipek doprava a doleva
 • #21743 - Oprava chyby "Tato rezervace není přiřazena pro tento hotel"
 • #21764 - V případě, že má uživatel právo jen na prohlížení pobytového balíčku, tak si ho nyní může otevřít pro nahlížení
 • #21804 - Vylepšení reportu podezřelých aktivit
 • #21841 - Vylepšení detailu závady v administraci
 • #21842 - Položky hotelového účtu se nyní nepřekládají v tisku dokladu, v případě, že jí uživatel ručně přepíše na vlastní hodnotu
 • #21864 - Oprava změny pořadí hotelového účtu po uložení rezervace
 • #21880 - Oprava zasílání duplicitních požadavků do fiskální pokladny a možnost storna dokladu pokud se změní typ platby
 • #21902 - Úprava modulu poplatků do nového vzhledu s rychlejší editací jednotlivých záznamů
 • #21904 - Úprava evidenční knihy do nového vzhledu s rychlejší editací jednotlivých záznamů
 • #21906 - V detailu dokladu je nyní rozdělena adresa hosta i firmy na jednotlivé položky (ulice, město, psč, číslo popisné)
 • #21919 - Nový vzhled domovní knihy a rychlejší editace jednotlivých záznamů knihy

Verze v7.3.2

26.09.2017

 • #17292 - Vylepšené zobrazení slevy za dlouhodobý pobyt v rezervačním formuláři v záložce ceník
 • #20200 - Nové nastavení slev. Nově je možné slevy za dlouhodobý pobyt, last minute a first minute omezit jen na určité termíny a typy pokojů.
 • #21741 - Ve všech manažerských reportech je nyní zobrazen i sloupec celkem, který sčítá všechny hodnoty (jen v tabulkovém zobrazení)
 • #21802 - Vrácení možnosti tisku skladových položek do Excelu a PDF
 • #21809 - Úprava zobrazení detailu služby v případě, že uživatel nemá právo na prohlížení číselníků předkontace a členění DPH
 • #21812 - Možnost zadání do uzávěrky pokladny číslo s desetinnou čárkou
 • #21816 - Oprava odkazu do činnosti uživatelů ze seznamu dokladů
 • #21817 - Odesílání dokladu e-mailem nyní našeptává i e-mailové adresy firem
 • #21820 - Oprava ukládání firmy do databáze firem přes editaci dokladu
 • #21822 - Oprava našeptání IČ a DIČ v dokladech při výběru firmy
 • #21826 - Tisk ceníku v rezervačním formuláři je nyní lépe naformátovaný
 • #21837 - Oprava změny čísla účtu dokladu v případě, že se měna dokladu přepíná 2x po sobě

Verze v7.3.1

13.09.2017

 • #20927 - Propojení modulů úklid a závady s mobilní aplikací Housekeeping
 • #21542 - Při kliknutí na tlačítko odjezd v rezervaci systém upozorní na neuhrazený hotelový účet
 • #21554 - Do plateb přidána možnost zvolit typ platby (platba hotelového účtu / dotace pokladny / výběr z pokladny / převod mezi pokladnami)
 • #21674 - Možnost filtrovat doklady dle data uzávěrky
 • #21761 - Úprava zobrazení reportu služeb po pokojích
 • #21766 - Oprava editace kategorie hostů pro hotely s licencí LITE bez EET
 • #21767 - Kategorie hostů - možnost vložit slevu i s desetinným číslem
 • #21769 - Nastavení -> Previo přejmenováno na Nastavení -> Systém
 • #21770 - Oprava vkládání platby, pokud je Previo zobrazeno v cizím jazyce
 • #21775 - Možnost definovat předkontace a členění DPH, pro každou službu, skladovou položku a pro automatické položky účtu. Následně se tyto hodnoty propíší do exportu Pohody a Money S3
 • #21777 - Přejmenování způsobu účtování služby z "za balíček" na "za kus"
 • #21787 - Oprava reportu pobytových balíčků
 • #21788 - Oprava kopírování sezón v pobytových balíčcích

Verze v7.3.0

07.09.2017

 • #21566 - Kompletně nové kategorie hostů - nyní je možné volit věkové rozpětí hostů, typ kategorie a nová možnost kategorie hosta bez nároku na lůžko. Tyto hosty je pak možné přidat do pokoje i nad jeho kapacitu.
 • #12345 - Rezervační formulář nyní upozorňuje, že klient zadává typ karty, kterou hotel nepřijímá. Doporučujeme doplnit akceptované karty v Nastavení -> Hotel -> Vybavení
 • #16286 - Alternativní termíny se klientovi v rezervačním formuláři nabízí nehledě na vybrané datum (předtím se zobrazovali jen na rezervace půl roku dopředu)
 • #16297 - V rezervačním formuláři R+ je nyní možné nastavit, že klient ve 3. kroku musí vyplnit adresu a nastavit i ostatní pole jako povinná (viz manuál R+ a nepovinný parametr mandatoryData)
 • #19634 - Úprava GETového parametru na výběr pokoje v R+
 • #21545 - Možnost tisku ubytovacích karet pro všechny hosty přijíždějící ten den do hotelu
 • #21554 - Do plateb přidána možnost zvolit typ platby (platba hotelového účtu / dotace pokladny / výběr z pokladny / převod mezi pokladnami)
 • #21624 - Oprava přenosu IČ při vystavení dokladu po dokončení předautorizace
 • #21666 - Vylepšení exportu dokladů do ISDOC - nově se do exportního souboru přidávají i navázané zálohy (jak daňové tak nedaňové)
 • #21670 - Oprava odeslání částky na platební terminál pro doklad, na který je navázáno DPZ
 • #21671 - Úprava zobrazení počtu hostů v rezervaci na hintu v případě, kdy je některý host smazaný údržbou databáze
 • #21681 - Oprava doplnění rychlého check-inu v případě, kdy se otevíral přes záložku pokoje ve skupinové rezervaci
 • #21684 - Oprava uložení rezervace z mobilní aplikace v případě skupinové rezervace, která měla položky na skupinovém účtu v jiné než výchozí měně
 • #21685 - Vylepšení tisku dokladů do PDF, nyní se správně ponižují celkové částky dokladů v případě, kdy je FAK navázána na DPZ
 • #21698 - Přesun nastavení výchozí kategorie hostů do nového nastavení kategorie hostů (do Nastavení -> Hotel -> Kategorie hostů namísto Nastavení -> Hotel -> Ostatní)
 • #21700 - Rozdělení reportu "Služby po pokojích" po jednotlivých položkách
 • #21702 - Oprava překladu e-mailu o on-line platbě do cizích jazyků
 • #21704 - Rezervace ze zahraničních portálů již není možná stornovat v online check-inu
 • #21707 - Vylepšený filtr na partnera v modulu mailing - nyní je možné některé partnery z mailingu vynechat
 • #21708 - Oprava tisku faktury pro hotely mimo ČR a SR
 • #21710 - Možnost zobrazení částky v pokladně vyšší než 99,99 miliónů
 • #21711 - Do exportu do Pohody se nyní vkládá kurz převodu dokladu namístu převodního kurzu hotelu
 • #21712 - Oprava vystavení dokladu u rezervace, ve které byl původně host, který se smazal údržbou databáze

Verze v7.2.1

24.08.2017

 • #21049 - Úprava exportu dokladů v cizí měně do ISDOC
 • #21270 - Zobrazení již uhrazené částky v online check-inu
 • #21286 - Vylepšení zadávání firem v R+. Nově se dle IČ našeptají firmy přímo z databáze hotelu a nevzniknou tak duplikace v databázi firem. Pokud firma v DB hotelu není, pokusí se jí načíst z ARESU
 • #21427 - Oprava zobrazení základu DPH při matematickém způsobu výpočtu ceny bez DPH (pro Slovenské hotely)
 • #21460 - Přetextování ubytovací karty hosta tak, aby údaje byly srozumitelnější
 • #21462 - Možnost zadání zálohy bez dokladu v detailu dokladu i s desetinnou čárkou
 • #21513 - Přidána možnost odřadit doklad z rezervace a následně ho přiřadit v jiné rezervaci
 • #21555 - Možnost filtrovat platby dle data uzávěrky
 • #21558 - Vylepšený report plateb - zobrazuje nyní počáteční a konečný stav pokladny, zobrazuje více informací a rozlišuje platby hotelových účtů a vklady / výběry pokladny
 • #21570 - Sjednocení způsobu výpočtu částky v souhrnech dokladů a v reportu financí dle dokladů
 • #21571 - Oprava zobrazení souhrnu dokladů, které nazahrnovaly DPZ a POU doklady
 • #21582 - Úprava vytvoření rezervace ze zahraničních portálů v případě, kdy se v termínu aplikovala sleva LM / FM. Tato sleva se nyní automaticky přidá na účet rezervace, ze zachováním správné ceny, aby nedocházelo k dvojnásobnému odečtení slevy po přepočtení účtu
 • #21587 - V drobném prodeji je možné našeptávat položky i psaním počátečních písmen
 • #21592 - Vylepšení zobrazení administrace na mobilních zařízeních, aby menu nepřesahovalo obsah stránky
 • #21597 - Pokud výchozí kategorie hostů měla nastaveno neodvádět rekreační poplatek, stejně byla rekreace zaškrtnuta u nové rezervace
 • #21599 - Možnost v tabulce rezervací filtrovat rezervace za nevratnou cenu
 • #21604 - Oprava duplikace služeb
 • #21606 - Pokoje v detailu skupinové rezervaci v záložce "Pokoje" se nyní řadí dle pořadí konkrétních pokojů v Nastavení pokojů
 • #21609 - Tabulka rezervací nyní fulltextově hledá i v kontaktní osobě
 • #21616 - Úprava reportu služeb, které neseskupují skladové položky do jednoho sloupce "sklad", ale rozdělují je dle jednotlivých položek
 • #21619 - Oprava zobrazení pokojů při změně názvu konkrétního pokoje
 • #21621 - Oprava zobrazení uhrazenosti položky účtu v případě, kdy byla odeslána platba přes online bránu, která byla v jiné měně než položka účtu
 • #21622 - V hotelovém účtu je nyní možné rozeznat jaká platba proběhla přes terminál a jaká přes online platební bránu + možnost filtrování plateb terminálem a bránou v pokladně
 • #21625 - Doplnění telefonního čísla do ubytovací karty hosta
 • #21629 - Oprava vazby DPZ na skupinový účet, pokud ho vystavuji v menu Pokladna -> Doklady ze ZL, který je navázán na rezervaci
 • #21633 - Úprava pořadí pokojů v tabulce volných pokojů, aby se řadila dle pořadí v typech pokojů
 • #21635 - Pro pokoje typu ostatní-dny a další minutové provozy je možné zadat neomezený počet hostů
 • #21656 - Oprava rozlišení příjmu / výdaje z pokladny ve fiskální pokladně
 • #21657 - Oprav chyb zobrazení detailu služby při určitém rozlišení
 • #21660 - Možnost definovat u položek služeb, skladu, balíčků do jakého rastru patří

Verze v7.2.0

10.08.2017

 • #19518 - Po vytvoření rezervace v R+ je automaticky přidán odkaz na vyplnění on-line checkinu do e-mailu, který je odeslán hostovi.
 • #20441 - Nová činnosti uživatelů s vylepšenou možností filtrace. Nyní je detailněji možné filtrovat jednotlivé činnosti - např. jen stornování rezervací, jen odeslání dokladu do EET, apod.
 • #20652 - V tisku seznamu hostů ve skupinové rezervace se nyní tiskne číslo voucheru namísto interního čísla rezervace
 • #20927 - Nové moduly "Úklid" pro lepší evidenci úklidů (přiřazení pokojů konkrétním uklízečkám, tisk přehledu úklidů s doplňujícími informacemi oproti dennímu přehledu) a modul "Závady" pro evidenci závad na pokojích vč. fotografií, možnosti přiřadit závadu uživateli
 • #21003 - Úprava GETového parametru showRoomType v rezervačním formuláři pro zobrazení jen určitých pokojů
 • #21039 - Možnost u plateb kartou zvolit typ kreditní karty a následně vytisknout report plateb kartou dle typu karty
 • #21160 - Oprava zobrazení hlášení "Chyba systému Previo" v případě, kdy došlo k uspání / probuzení PC z režimu spánku nebo došlo k výpadku internetového připojení
 • #21261 - Oprava tisku plachty rezervací do PDF, pokud se tiskla po čase check-inu
 • #21277 - Oprava posunu plachty pomocí spodní lišty, v některých případech mohlo dojít k posunu plachty rezervací vůči hornímu kalendáři
 • #21379 - Nové nastavení Služeb. Nyní jsou služby společné pro celou skupinu hotelů (pokud je více hotelů ve skupině), vylepšené zadávání sezón ve službách, možnost volby rastru služeb, pokročilejší vyhledávání služeb
 • #21398 - Oprava exportu evidenční knihy v případě, že se zvolí řazení některého sloupce vzestupně nebo sestupně
 • #21449 - Úprava zobrazení vybavení v detailu pokoje v R+, dle nového vybavení pokojů
 • #21483 - Oprava přesunu položek mezi minutovou a hotelovou rezervací v případě, že jsou v rozdílných měnách
 • #21510 - Úprava odkazu na rezervaci v mapě hotelů v rezervačním formuláři, pokud má hotel více zařízení
 • #21511 - Pokud má balíček nastaven jiný čas check-inu a check-outu než je výchozí čas pro celý hotel, respektuje se tato volba při vytvoření rezervace v R+
 • #21518 - Vylepšení Salto konektoru - nyní zobrazuje počet vystavených klíčů ihned po odeslání požadavku na enkodér nikoliv až po uložení rezervace
 • #21529 - V nastavení rezervačního formuláře je nyní možné vypnout našeptávání alternativních hotelů
 • #21538 - Oprava tisku reportu "Dokumenty dle typu" do PDF
 • #21572 - Pokud se přepíná měna účtu rezervace a zvolí se volba "dle ceníku" a v účtu je služba, která má v dané měně zadanou cenu, přepočte se dle ceníkové ceny a nikoliv kurzem

Verze v7.1.0

01.08.2017

 • #20146 - Při odesílání dokladu e-mailem se doplní i e-mail kontaktní osoby
 • #20799 - Rezervační formulář pro skupiny hotelů - nově je možné zobrazit seznam všech zařízení s hodnocením, vybavením, fotografií, popisem a cenou. Tyto zařízení se vykreslí i v záložce Mapa. Navíc, pokud v některém zařízení není při rezervaci volno, tak se automaticky nabídnou mimo alternativních termínů i alternativní zařízení z Vaší skupiny, kde volno je
 • #21294 - Úprava exportu dokladů do účetního systému Pohoda. Pokud existuje v exportním souboru doklad, který má na sebe navázanou zálohu, přidáme do exportu i zálohový doklad bez ohledu, zda-li je vyfiltrován či nikoliv
 • #21441 - Při větším rozlišení se v horním menu ukazuje celé jméno přihlášeného uživatele
 • #21468 - Oprava přeskakování pořadí hostů v detailu rezervace
 • #21505 - Rychlejší vyhledávání rezervací na plachtě rezervací
 • #21508 - Je opět možné do pořadí pokojů zadávat desetinná čísla

Verze v7.0.5

26.07.2017

 • #20609 - V detailu dokladu se nemění DUZP v případě, že měním splatnost dokladu
 • #21152 - Při vystavení nového dokladu a smazání položek dokladu se již systém neptá na potvrzení zrušení vazby mezi účtem a dokladem. Toto potvrzení se zobrazuje jen u editace dokladu
 • #21206 - Úprava změny stavu při vystavení dokladu na bankovní převod. Nově se nastavuje stav rezervace opce jen v případě, kdy je rezervace v budoucnu
 • #21212 - Úprava řazení dle odběratele v seznamu dokladů
 • #21245 - Opraveno formátování obchodních podmínek na voucheru
 • #21269 - Možnost našeptání státu při zadání počátečních písmen státu v detailu dokladu
 • #21278 - Oprava přenesení firmy do dokladu v případě, kdy vytvářím v jednom kroku novou rezervaci, firmu i doklad bez uložení rezervace
 • #21283 - Při výběru státu v detailu dokladu je opět možné vybrat možnost "Neznámý"
 • #21383 - Tlačítko odjezd ve skupinové rezervaci nyní přepne všechny pokoje ve skupině jako neuklizené
 • #21397 - Oprava rozložení položek v případě, kdy se ze ZLV, který měl položky dokladu sloučené vystavuje DPZ
 • #21402 - Oprava možnosti formátování popisu balíčků (přidání odrážek)
 • #21415 - Oprava přiřazení dokladu účtu skupiny nebo pokoje

Verze v7.0.4

20.07.2017

 • #21113 - Oprava zobrazení poplatků v e-mailu o nové rezervaci vytvořené v R+
 • #21226 - Správné zobrazení seznamu dokladů poté co byl nějaký doklad vyhledán, editován a následně uzavřen (v seznamu se nezobrazovali žádné doklady)
 • #21239 - Nově je možné přiřadit doklad, který patří do smazané rezervace přeřadit k jiné rezervaci
 • #21249 - V reportu přehledů je nyní nový řádek s počtem rezervací stornovaných ten den
 • #21255 - Přenášení odběratele ze zálohového listu do DPZ
 • #21258 - Úprava přiřazení zálohového listu na účet, pokud je zálohový list vytvořen při odeslání voucheru
 • #21259 - Oprava uložené platby, při odesílání na platební terminál v případě, že došlo manuálně ke změně částky platby
 • #21260 - Oprava změny stavu ubytován v při editaci rezervace v tabulce rezervací
 • #21264 - Vrácení upozornění, že je stisknuto tlačítko příjezd na neuklizeném pokoji
 • #21265 - Oprava zobrazení salda při přiřazení platby v jiné měně, než je účet před uložením rezervace
 • #21267 - Oprava změny pořadí hosta v detailu rezervace po změně rekreace nebo jiné úpravě v rezervaci
 • #21271 - Oprava znovuobjevení položek na účtu po jejich odmazání z účtu při zakládání nové rezervace
 • #21276 - Úprava pamatování si kurzu pro přepočet z jiné měny v případě, kdy ze zálohového listu vystavuji DPZ
 • #21284 - Povolení možnosti doplatit DPZ, pokud je navázán na ZLV
 • #21289 - Oprava EET informační zprávy o duplicitě zaevidovaných dokladů v případě, kdy se nejprve doklad tiskne a až poté se ukládá
 • #21298 - Sjednocení výpočtu DPH u EURových dokladů
 • #21300 - Lepší zobrazení nové plachty rezervací na mobilních zařízeních a při malém rozlišení
 • #21302 - Úprava automatického nabízení záloh na doklad, v případě, že je ZLV na jinou měnu než FAK
 • #21307 - Vylepšení zobrazení omezení v kalendáři pro výběr data v rezervačním formuláři - nově se klientovi rovnou ukáží termíny, kdy si nemůže rezervovat kvůli minimální délce pobytu / nájezdům / maximální délce pobytu na neomezené období
 • #21309 - Oprava zobrazení položek na faktuře, která má na sebe navázáno DPZ, které má sloučené položky do jedné
 • #21313 - Oprava zobrazení uhrazenosti položky na účtu, pokud je jen částečně uhrazena
 • #21315 - Úprava zobrazení dokladu typu kupón, který je navázán na fakturu
 • #21318 - Oprava reportu balíčků
 • #21322 - Oprava odkazu na detail rezervace pro licence CONNECT v mailu, který informuje o rezervaci ze zahraničních portálů

Verze v7.0.3

11.07.2017

 • #11063 - V tabulce rezervací je nyní možné filtrovat dle data storna
 • #21028 - V reportech rezervací je nyní možné zobrazit report i dle služeb na účtu
 • #21168 - Úprava pole "typ dokladu" v detailu hosta, tak aby fungovala automatická čtečka dokladů
 • #21170 - Oprava zobrazení salda rezervace na plachtě červeným pruhem, pokud je rozdíl mezi celkovou částkou a platbou menší než 0,005 Kč
 • #21183 - Zamezení znovupřidání položek na účet, pokud vytvářím novou rezervaci a smažu položky účtu
 • #21187 - Úprava zobrazení ikon plateb v detailu rezervace v prohlížeči Mozilla Firefox
 • #21194 - Oprava exportu reportu financí do XLS, pokud obsahuje více než 25 sloupců
 • #21195 - Oprava přiřazení hostů do dokladu a změna jejich pořadí v detailu rezervace
 • #21215 - Úprava tisku faktury na fyzickou osobu, kde se chybně zobrazovalo IČ
 • #21216 - Vylepšená kontrola dokončení předautorizace na terminálu, aby se vždy správně vytvořila platba a doklad
 • #21218 - Úprava nabízení zálohových dokladů, pokud rezervaci a následný doklad otevírám z tabulky rezervací
 • #21228 - Oprava zobrazení položek na faktuře, na kterou je přiřazeno DPZ
 • #21243 - Oprava odeslání dokladu do fiskální pokladny v případě, že má na sebe navázánu zálohu

Verze v7.0.2

04.07.2017

 • opravy chyb po spuštění nové verze

Verze v7.0.1

30.06.2017

 • opravy chyb po spuštění nové verze

Verze v7.0.0

29.06.2017

Plachta:

 • optimalizace systému méně výkonných PC
 • možnost omezit uživatelům práva/přístupy jen na určité plachty - např. pro masérku jen do plachty Wellness
 • možnost nezobrazovat okna s náhledem rezervace detailu rezervace po najetí myši na konkrétní rezervaci
 • vylepšená práce více uživatelů na jedné plachtě ve stejném čase
 • propojení položek účtu a dokladu (položky vyfakturované na jednom z dokladu už se mi automaticky nenačítají do dalšího vystaveného dokladu) + s tím souvisí, že přímo v účtu je vidět, která položka byla vyfakturována a uhrazena.
 • pří výběru pokoje je nyní vidět jestli je daný pokoj není uzavřený STOPkami nebo není (jak v samostatné tak ve skupinové rezervaci) 
 • přepracovaný přesun mezi jednotlivými pokojovými účty a skupinovým účtem (+ možnost filtrovat položky pro přesun dle pokoje, typu služby atp.)
 • drobný prodej přepsán do ExtJS - funkčnost zůstává stejná
 • systém si pamatuje datum, pokud přepínám mezi plachtou a tabulkou s přehledem volných pokojů
 • ikona úklidu vrácena do plachty (v P6 bylo pouze barevné rozlišení názvů pokojů v plachtě podle toho zda byly uklizeny nebo ne)
 • systém si nyní pamatuje, kdo skutečně přijal platbu (namísto toho kdo doklad pokladního příjmu vytiskl)
 • vylepšené rychlé panely vpravo od plachty (nájezdy a odjezdy - rezervace již mizí ze seznamu po příjezdu/odjezdu + barevné rozlišení, když jhost ještě neodjel, ale už je po čase check-outu) + proklik do tabulky rezervací z každého panelu + při větší šířce panelu se zobrazí dodatečné informace o rezervaci)
 • kalendář se zobrazuje nejen po kliknutí na ikonu kalendáře, ale i po kliknutí do celého datového pole
 • po najetí myší na název pokoje na plachtě se zobrazí i název typu pokoje, pod který příslušný pokoj spadá
 • opraven posun po plachtě - plynulý pohyb dolním scrollbarem a rychlejší scrollování nahoru/dolů v Google Chrome
 • při pohybu myší po plachtě se vlevo ve sloupečku s názvy pokojů zobrazuje zvýrazněný pokoj
 • oprava přesunu celé skupinové rezervace pomocí drag and drop
 • výraznější zobrazení původního místa rezervace při drag and drop přesunu
 • při zakládání rezervace tažením myši se opět rezervace prodlužuje po dnech, tak jako tomu bylo v Previu 5
 • upozornění při změně jména hosta s jednoznačnými volbami co chci upravit. Nemělo by tedy docházet ke zmatkům při zadávání hostů/přepisu již uložených záznamů 
 • pokud přidávám do skupinové rezervace další rezervaci bez poznámky, tak se mi skupinová poznámka automaticky doplní i k té prázdné rezervaci (aby bylo možné editovat skupinovou poznámku pro celou skupinu včetně nově přidané rezervace)
 • pokud vytvářím rezervaci, kde je host, který již měl nějakou rezervaci v minulosti a zároveň byla u této rezervace uvedena firma, tak se jako první firma v nové rezervaci našeptá ta z předchozí rezervace
 • tisk rooming listu - seznam hostů v rezervaci a na jakém pokoji spí (pro tour operátora)
 • možnost automatického přepínání rezervace do libovolného stavu, pokud host nedorazí na hotel
 • prohození rezervací, pokud jednu přetáhnu přes druhou
 • možnost v tabulce rezervací filtrovat rezervace dle aktivní předautorizace
 • možnost v tabulce rezervací filtrovat rezervace dle data storna rezervace

Doklady:

 • systém upozorní uživatele, že vystavuji doklad se stejným číslem, které již existuje
 • pokud na účtu exituje ZL, DPZ a vystavuji fakturu nebo prodejku systém automaticky nabídne propojení těchto dokladů
 • způsob úhrady je nyní posunut před datumy - aby bylo možné změnit datum splatnosti a zdanitelného plnění, když vyberu způsob úhrady Hotovost.
 • u neplátců jsou skryté DPH sazby v detailu dokladu
 • upozornění, pokud chci zavřít doklad bez uložení
 • v přehledu dokladů je vidět i částka bez záloh
 • opraveno zobrazování uhrazenosti dokladů v tabulce dokladů (hlavně v případech, kdy jsou na doklady navázány ZL, DPZ, atd.)
 • opravený export pro neplátce DPH do Pohody (načítalo se DPH v případě neplátce)
 • sjednocený výpočet DPH sazeb v detailu dokladu (záložka DPH) a tisku dokladu (v obou případech se již správně počítá koeficientem)
 • opravena chyba ukládání dokladu pokud má platby uzamčené uzávěrkou 
 • předěláno vyskakovací okno při mazání dokladu, na který jsou napojeny zálohové doklady 
 • přidána validace na DPH sazbu, která je zadaná pro datum zdanitelného plnění uvedené na faktuře (toto se nejvíce hodí pro ty, kdo posílají něco do EET a ukliknou sazbu, případně až bude nová sazba tak jim to aspoň ukáže že je to špatně)
 • při odesílání dokladu emailem se nezavírá celé okno dokladu (bylo to kvůli EET, teď se pošle do EET a data o EET se obnoví a okno dokladu zůstane otevřené a je možné s dokladem dále pracovat)
 • při dokončení předautorizace systém nabídne jaký typ dokladu se má vystavit
 • detailnější export dokladů do XLS

Verze v6.6.15

06.06.2017

 • #20564 - Úprava zobrazení ceníku v R+, pokud je nastaven speciální cenový plán pro rezervační formulář
 • #20570 - Pokud přidávám vklad / výběr pokladny ve fiskálním modulu, automaticky se vytvoří platba v Pokladní knize
 • #20642 - Nové vybavení pokojů se zobrazuje i v rezervačním formuláři R+
 • #20643 - V exportu do účetního systému Pohoda se nyní přidává i částka bez DPH
 • #20670 - Pokud se stornuje doklad v EET, automaticky se změní datum splatnosti (kvůli požadavkům finanční správy)
 • #20697 - Nové vybavení pokojů - počet ložnic, místností a možnost zadat pro každý pokoj separátně adresu
 • #20717 - Vylepšené přepínání mezi hotely
 • #20742 - Oprava GETového parametru v rezervačním formulář discountCoupon
 • #20748 - Oprava pamatování si převodního kurzu dokladu pro slovenské hotely

Verze v6.6.14

24.5.2017

 • #18262 - Opraven výpočet ceny balíčku při objednání v termínu na přelomu sezón
 • #20293 - Opraveny popisky os a chyby pro přestupný rok v manažerských reportech
 • #20565 - Opraven výpočet slevy v R+ při kombinaci akční slevy a slevy za online rezervaci
 • #20613 - Vylepšené vyhledávání procedur v nastavení balíčku
 • #20622 - Při záporné částce neodškrtávat checkbox EET
 • #20623 - Přidáno políčko pro telefonní předvolbu i do objednávky balíčku přes R+
 • #20627 - Opravené celkové částky v exportech dokladů do PDF a XLS

Verze v6.6.13

18.05.2017

 • #17511 - Možnost zasílání mailingových kampaní jen na rezervace určitých partnerů (např. jen Booking.com, Hotel.cz, atd.)
 • #20118 - Nápověda v modulu Reporty -> Přehledy
 • #20601 - Vylepšení e-mailů, které informují o rezervacích ze zahraničních portálů - přidány informace jako denní cena, stát hosta, objednané doplňkové služby, název pokoje na portálu a jiné
 • #20603 - Přesunutí přepínání hotelů do horního menu vedle uživatele - příprava pro rozšíření náhledu plachty (aby se na monitor vešlo více pokojů)
 • #20569 - Možnost tisknout kopii účtenky na fiskální tiskárně
 • #20499 - Oprava exportu reportu obsazenosti v případě, že obsahoval více než 25 sloupců
 • #20500 - Oprava nahrávání obrázků, které mají ve jméně diakritiku do modulu mailing
 • #20503 - Kontrola odeslanosti dokladu do EET v případě, že se stejný doklad otevře ve 2 oknech najednou
 • #20511 - Úprava exportu do Pohody, pokud je hoteliér neplátce DPH (změna elementu nonSubsume)
 • #20561 - Role "Recepční" v uživatelských právech má nyní právo i na modul EET
 • #20571 - Sjednocení výpočtu salda na plachtě rezervací a v tabulce rezervací, v případě, kdy je saldo menší než 0,01 Kč / EUR

Verze v6.6.12

10.05.2017

 • #14978 - Do činnosti uživatelů se ukládá i změna typu pokoje a pokoje
 • #16507 - Vylepšené formátování tisku uzávěrky pokladny, v případě, že sloupce obsahují velké částky
 • #17428 - Bezpečnější nastavení nového hesla pro uživatele (je vyžadováno původní heslo)
 • #20233 - Možnost zobrazení obsazenosti konkrétních pokojů a druhů pokojů i na časové ose s libovolným časovým úsekem
 • #20287 - Úprava evidence EET tržeb pro doklady placené přes platební terminál propojený přímo se systémem Previo
 • #20359 - Oprava změny pořadí fotografií v editaci pobytových balíčků
 • #20360 - Nová e-mailová šablona do modulu mailing, která slouží pro blahopřání k narozeninám
 • #20375 - Oprava zobrazení převodního kurzu dokladu v případě, že je měna totožná s výchozí měnou hotelu
 • #20377 - Možnost zasílat mailing pouze hostům, kteří ještě nebyly nikdy ubytovaní
 • #20394 - Úprava kontroly volných pokojů při platbě přes on-line platební bránu
 • #20437 - Možnost zobrazení žádostí o recenze v seznamu recenzí
 • #20459 - Lepší popisek typy platby "Platba na místě" v nastavení cen
 • #20463 - Oprava reportu financí - hodnota ADR s volbou poměrně rozložit
 • #20487 - Úprava seznamu vybavení pro každý typ provozu

Verze v6.6.11

26.04.2017

 • #18429 - Možnost zadání konferenčních prostorů přímo do Previa a jejich následná prezentace na portálu konfi.cz + vylepšeno zadávání typů pokojů a přesunuto do menu Nastavení -> Hotel -> Provozy, kde najdete i nastavení konferenčních prostor a ostatních provozů
 • #18746 - Pamatování si kurzu přepočtu dokladu. Pokud se mění měna dokladu systém si pamatuje kurz přepočtu dokladu do výchozí měny daného státu
 • #19017 - Vylepšený report obsazenosti, který nyní zobrazuje i absolutní počet obsazených pokojů spolu s procentuální obsazeností
 • #19885 - Vylepšení validace formuláře balíčků - nejde zadat balíček s délkou pobytu 0 a méně nocí
 • #20109 - Oprava kopírování balíčků - nyní se kopíruje i včetně všech překladů
 • #20116 - V reportu financí se nyní kromě výchozí měny hotelu zobrazuje i původní částka v dané měně
 • #20145 - Možnost zvolit, zda-li se má po uhrazení on-line platby klientovi odeslat doklad za přijatou zálohu
 • #20153 - V detailu voucheru zobrazení informace, že klient zaplatí až při příjezdu v případě, kdy není 2. platba zaškrtnutá
 • #20192 - Oprava základu daně v exportu dokladů do XLS
 • #20209 - Zobrazení v činnosti uživatelů změny v pokojích a typech pokojů
 • #20211 - Oprava zasílání voucheru při generování voucheru jako předpis platby při určitém nastavení předpisu záloh
 • #20214 - Úprava zobrazení uhrazenosti v seznamu dokladů v případě, kdy je zaokrouhlená částka dokladu nižší než nezaokrouhlená (chybně se poté zobrazovalo saldo v řádu halířů)
 • #20261 - Rozlišení dotace a výběru pokladny a nezobrazování těchto transakcí v reportech tržeb
 • #20275 - Vylepšení rychlých filtrů v tabulkách (ikona blesk)
 • #20296 - Úprava zobrazení zaplacené zálohy v detailu rezervace případě, kdy je na fakturu navázáno více DPZ
 • #20335 - Oprava překladů hotelového účtu při tisku voucheru a dokladu, v případě, že je hotelový účet ve slovenštině

Verze v6.6.10

07.04.2017

 • #19017 - Vylepšený report obsazenosti, který nyní zobrazuje i absolutní počet obsazených pokojů spolu s procentuální obsazeností
 • #19349 - Fiskalizované doklady lze nyní stornovat i za pomoci smazání dokladu v tabulce dokladů
 • #20089 - Úprava zobrazení jména odesílatele e-mailu při odesílání dokladu přímo z Previa
 • #20119 - Úprava výše DPH při exportu do XLS v záložce "Souhrny", pokud se jedná o fakturu na kterou je navázaný DPZ
 • #20137 - Oprava výpočtu last-minute slevy v případě, kdy je splněno více podmínek pro uplatnění slevy
 • #20139 - Oprava zobrazení celkového počtu pokojů v minulosti v reportu přehledy
 • #20142 - Úpravy fiskálního modulu pro slovenské hotely - správná evidence plateb kreditní kartou, oprava vkladu do pokladny
 • #20152 - Oprava počtu strav u skupinové rezervace na voucheru
 • #20157 - Úprava zasílání cen na zahraniční portály v případě, že se nejprve smaže sezóna a poté se doplní ceny

Verze v6.6.9

29.03.2017

 • #19084 - Úprava vzhledu tisku dokladu na paragonové tiskárně - lepší čitelnost
 • #19771 - Export dokladů do účetního programu Money S3
 • #19801 - Při tisku dokladu v jiném jazyce než čeština se česká měna zobrazí jako "CZK"
 • #19825 - Oprava zobrazení dat ve storno podmínkách v rezervačním formuláři, pokud klient zvolí jiný datum příjezdu než dnešek
 • #19832 - Správné zobrazení standardní ceny u pobytového balíčku v rezervačním formuláři
 • #19865 - Oprava slučování položek na dokladu, pokud zasílám zálohový list na 100% zálohu a následně ze zálohového listu vystavuji DPZ
 • #19887 - Pokud přijde rezervace přes rezervační formulář a byla vyplněna firma, automaticky se zvolí služební cesta u všech hostů
 • #19890 - Úprava nabídky alternativních termínů v rezervačním formuláři v záložce balíčky, pokud v žádném pokoji není volno
 • #19893 - Úprava zobrazení počtu strav v reportu Přehledy - polopenze, all-inclusive a plná penze se nezobrazují v den odjezdu
 • #19903 - Do ubytovací karty hosta se vyplňuje e-mail kontaktní osoby pouze v případě, kdy není zadán e-mail 1. hosta v rezervaci
 • #19943 - Při exportu do účetního systému do Pohody je nyní možné zvolit, jakým způsobem budou exportovány prodejky za hotovost
 • #19950 - Oprava překladů v e-mailech při posílání dokladu e-mailem a zasílání online platby
 • #19962 - Oprava rozdělení sezón v pobytových balíčcích, pokud do existující sezóny vložím jinou, která ji rozděluje
 • #20025 - Oprava zobrazení DPH u faktury, na kterou je navázán DPZ (jak v exportu do XLS, tak v detailu dokladu záložka DPH)
 • #20027 - Report služby po pokojích již správně filtruje rezervace dle stavů
 • #20028 - Možnost filtrace rezervací v tabulce rezervací, podle toho, zda již byl odeslán voucher
 • #20029 - Oprava zobrazení firmy v tabulce rezervací, pokud edituji rezervaci a upravuji firmu přímo v tabulce rezervací
 • #20036 - Správné zaokrouhlení částky, pokud vystavuji DPZ ze Zálohového listu (oba doklady mají totožné zaokrouhlení)
 • #20049 - Možnost editace HTML v popisu balíčků
 • #20097 - Do rezervací ze zahraničních portálů přidány doplňující údaje jako "Provize", "Storno podmínky" a "Doplňující údaje"

Verze v6.6.8

06.03.2017

 • #16641 - Prodejky se nyní při exportu do účetního systému Pohoda exportují v samostatném formátu určeném přímo pro Prodejky
 • #18173 - Nové pobytové balíčky - nově je možné balíčky filtrovat, duplikovat, kopírovat sezóny a ceny z jiného balíčku a volit jiný čas check-inu a check-outu než u běžného ubytování
 • #18462 - V rezervačním formuláři je nyní možné zobrazit jen určité typy pokojů pomocí GETových parametrů. V apartmánovém provozu tak každý apartmán může mít svůj rezervační formulář
 • #18832 - Přidán GETový parametr na vyplnění slevového kupónu - je tedy možné poslat klientovi přímo odkaz na rezervační formulář s již vyplněným slevovým kupónem
 • #19256 - Zaplacené zálohy a doklady za přijatou zálohu navázané na fakturu nebo prodejku se nyní promítají i do exportu do účetního systému Pohoda
 • #19560 - Opravy hodnot zobrazených v reportu Přehledy, tak aby čísla seděli s jinými reporty a počítaly se stejným způsobem
 • #19622 - Oprava přepočítání účtu při volbě "dle ceníkových cen"
 • #19669 - V mailingu je nyní možné použít šablonu pro zaslání žádosti o vyplnění on-line checkinu
 • #19702 - V mailingu přidána možnost filtrace hostů dle typu pokoje, na kterém host bydlel
 • #19730 - Sjednocení počtu strav v rezervačním e-mailu a na voucheru
 • #19758 - Oprava zobrazení duplicitního nadpisu v obchodních podmínkách v R+
 • #19767 - Oprava tisku voucheru, pokud název firmy obsahuje netisknutelné znaky
 • #19770 - Oprava filtrování v databázi hostů dle štítků
 • #19777 - Oprava ukládání IČ v rezervačním formuláři, pokud si klient zvolil rezervaci na firmu
 • #19784 - Oprava zobrazení reportu dle firem, pokud obsahuje hodně záznamů
 • #19814 - Oprava zobrazení celkového vyčíslení DPH na faktuře - úprava správného zaokrouhlení
 • #19822 - Oprava kopírování nastavení dnů nájezdu a odjezdu z jiného termínu v ceníku
 • #19836 - Oprava překladů ubytovací karty hosta a dokladů do jiných jazyků než CS a EN
 • #19849 - Oprava překladu oslovení hosta v mailingu

Verze v6.6.7

14.02.2017

 • #19318 - Oprava EET evidence - zaokrouhlení se nyní také eviduje v nulové DPH sazbě
 • #19319 - Změna data vystavení dokladu při jeho opravě a opětovném odeslání dokladu do EET (aby nedocházelo k duplicitám na serverech finanční správy)
 • #19574 - Oprava překladů ve voucheru v případě, že má hotel nastavený jazyk hotelového účtu jiný než češtinu
 • #19610 - V databázi hostů je nyní možné zobrazit veškeré údaje o hostech již v tabulce (možnost vypínat a zapínat jaké sloupce se mají zobrazovat)
 • #19635 - V exportu dokladů do XLS se nyní sloupce s vyčísleným DPH vždy řadí stejně od nejnižšího po nejvyšší.
 • #19641 - Oprava data vystavení dokladu za přijatou zálohu v případě automatického vystavení na základě přijaté online platby kreditní kartou
 • #19656 - Oprava tisku dokladu, pokud byl přiřazen více než 100 rezervacím
 • #19671 - Překlady e-mailů, které informují o rezervacích ze zahraničních portálů
 • #19677 - Oprava zobrazení firmy v exportu dokladů do XLS
 • #19686 - Oprava možnosti rozdělení položek na účtu dokladu
 • #19709 - Informace pro hosty o evidenci EET ve 4. kroku formuláře, pokud nabízí hotel platbu kreditní kartou

Verze v6.6.6

31.01.2017

 • #18758 - Při exportu reportů do XLS se již správně vybere formátování buňky, pokud zobrazuje XLS procento nebo částku
 • #19406 - Oprava nastavení překladů textu pro odesílání dokladu e-mailem.
 • #19458 - Oprava zobrazení záloh v detailu dokladu, pokud byl doklad vytvořen na skupinovém účtu
 • #19488 - Report rezervací dle market kódů
 • #19516 - Přidání kontaktní osoby do tabulky rezervací
 • #19517 - Přidání konstantního symbolu do exportu dokladů v XLS
 • #19536 - Oprava exportu reportu přehledů do XLS
 • #19545 - Oprava zadání slevového kupónu omezeného dle data rezervace
 • #19547 - Oprava chybného výběru následujícího týdne přes volbu "rychlý filtr"
 • #19554 - Na pokoj typu "ostatní-dny" lze opět přesouvat rezervace s libovolným počtem hostů
 • #19586 - U rezervace za nevratnou cenu je opět možné nabízet i platbu bankovním převodem

Verze v6.6.5

18.01.2017

 • #19323 - Oprava ceny bez DPH v reportu přehledy
 • #19334 - Ošetření duplicitních mezer ve jménech hostů při exportu do reportu pro cizineckou policii
 • #19335 - Ve slovenské verzi Previa lze nyní data zadávat jak ve formátu d.m.YYYY tak dd.mm.YYYY
 • #19369 - Oprava obsazenost v reportu přehledy
 • #19408 - K rezervacím je nově možné přidávat marketkódy - libovolné štítky, kterými si označíte rezervace např. VIP, firemní klientela, svatba, atd.

Verze v6.6.4

10.01.2017

 • #16255 - Úprava tisku ubytovací karty hosta - nové pole na e-mail a telefon a úspornější tisk, kdy se na jednu A4 stranu vejde několik hostů
 • #17169 - Pokud má rezervace prázdný hotelový účet a upravím parametry již se mi automaticky nedopočtou položky, ale systém se zeptá
 • #18217 - Oprava zobrazení ceny balíčku při našeptávání na hotelovém účtu
 • #18956 - Pamatování si, kdo vystavil doklad a tisk této informace v detailu dokladu
 • #19083 - Typ dokladu poukaz se nyní tiskne jako dárkový poukaz namísto klasického formátu pro faktury
 • #19170 - Oprava výpočtu hotelového účtu u rezervací ze zahraničních portálů, pokud přišla rezervace, která měla části termínů na různé cenové plány a zároveň obsahovala objednané doplňkové služby
 • #19177 - Oprava platby dokladu na platebním terminálu, v případě, že je na doklad navázán doklad za přijatou zálohu
 • #19235 - Oprava pořadí služeb v ceníku v rezervačním formuláři
 • #19238 - Minutové rezervace se již nezobrazují v tisku tabulky rezervací
 • #19252 - Opravy a vylepšení reportu Přehledů - nyní lze zobrazit po dnech až 31 dnů. Vylepšené a opravené exporty do PDF, přidání sumy, možnost zobrazit počet kusů v reportu Holové účty dle služeb
 • #19253 - Nově je možné v tabulce rezervací zobrazit i SPZ hostů
 • #19259 - Oprava měny dokladu, který je v jiné měně než hotelový účet a přiřadím k němu zálohu z jiného dokladu
 • #19268 - Oprava popisku os v reportech, pokud byl předchozí rok přestupný a bylo vybráno porovnání hodnot s předchozím rokem
 • #19274 - Rozdělení jména a příjmení v exportu evidenční knihy do formátu XLS
 • #19282 - Oprava filtru hostů v zasílání mailingu (pro filtr počet ubytování se nyní ignorují smazané rezervace)
 • #19289 - Oprava nastavení cen přes hromadné nastavení + oprava nastavení minimální délky jen pro určité pokoje
 • #19304 - Oprava odesílání EET tržby, pokud edituji doklad a změním měnu v převodním kurzu 1:1 k původní měně

Verze v6.6.3

19.12.2016

 • #18911 - Vylepšení rychlosti ukládání ceníku
 • #19012 - Nově předělané nastavení vybavení hotelu + přidání dalších položek (více informací o wellness, bazénu, restauraci, apod.)
 • #19034 - Možnost volby, zda-li bude EET u dokladů vždy zaškrtnuto nebo odškrtnuto (pro zařízení, které u většiny hostů nemají povinnost evidence)
 • #19076 - Oprava přepočtu účtu dokladu do jiné měny v případě, že jsou položky sloučeny do jedné
 • #19122 - Opravy výpočtů některých hodnot reportů Přehledy
 • #19132 - Oprava zobrazení dokladu za přijatou zálohu na skupinovém účtu, pokud byl vystaven ze zálohového listu
 • #19137 - Ve složených grafech se řadí hodnoty od nejvyšší po nejnižší
 • #19167 - Při změně dokladu odeslaného do EET se storno a nové zaevidování pošle pouze v případě, kdy se změní jen částky DPH sazeb, celková částka nebo číslo dokladu

Verze v6.6.2

07.12.2016

 • #18836 - Oprava zobrazení položek na skupinovém účtu smazané rezervace (položky zůstávali na skupinovém účtu i přesto, že byla rezervace smazána)
 • #19071 - Při změně typu úhrady na dokladu se nově ptáme na storno EET tržby
 • #19081 - Oprava počítání ADR a obsazenosti lůžek v reportu "Přehledy" pro interval měsíc a rok
 • #19093 - Nové report rezervací podle "měn", "pokojů" a "druhu pokojů"
 • #19097 - Úprava zasílání EET tržeb pro neplátce DPH

Verze v6.6.1

30.11.2016

 • #18546 - Oprava překladu kategorie hostů v R+
 • #18682 - Oprava výpočtu ADR ve finančních reportech
 • #18806 - Systém pro evidenci slevových karet Pec pod Sněžkou
 • #18970 - Oprava formátu tisku při odesílání dokladu na mail přímo z Previa
 • #18984 - Možnost zobrazit reporty v koláčových a spojnicových grafech
 • #19015 - Úpravy EET u dokladů, na které jsou navázány jiné doklady (např. DPZ na FAK)
 • #19029 - V minutových rezervacích lze nyní zadat libovolný čas příjezdu a odjezdu (původně pouze 15 minutový interval)
 • #19035 - Oprava výpočtu DPH koeficientem - pokud má hoteliér nastavenu cenu výpočtu z ceny vč. DPH, tak se nově počítá koeficientem namísto matematického výpočtu.
 • #19049 - Možnost rozbalení času příjezdu a poznámky ve 4. kroku rezervačního formuláře
 • #19057 - Oprava počtu snídaní v reportu přehledy - snídaně se nyní nezapočítávají v den příjezdu a večeře v den odjezdu

Verze v6.6.0

22.11.2016

 • #18699 - Možnost provázání dokladů. Např. na doklad za přijatou zálohu navázat zálohový list, na fakturu doklad za přijatou zálohu nebo zálohový list, apod. Navázané doklady navyšují částku zaplacené zálohy a správně rozepisují minusové položky v detailu faktury v případě DPZ.
 • #18736 - Oprava našeptávání volných alternativních termínů v Reservation+
 • #18861 - Možnost spojování grafů v manažerských reportech "Rezervace", nyní je možné zobrazit např. graf: "Rezervace dle partnerů a národností"
 • #18879 - Opravy v reportu "Přehledy"
 • #18904 - V exportu dokladů do PDF jsou nyní zobrazeny i celkové sumy
 • #18915 - Zrychlení přenosu dat na zahraniční portály až o několik minut díky kontinuálnímu odesílání požadavků
 • #18927 - Oprava názvu dokladu při tisku a uložení PDF do počítače - nyní opět obsahuje číslo dokladu
 • #18936 - Fiskální modul pro slovenské hotely - evidence vystavených dokladů ve fiskální pokladně
 • #18944 - Vylepšení historie odeslaného dokladu do EET - přidány částky
 • #18986 - Lepší zobrazení informace o partnerovi v detailu rezervace

Verze v6.5.1

10.11.2016

 • #16786 - V rezervačním formuláři je tlačítko pokračovat neaktivní, pokud není žádný volný pokoj
 • #18549 - Možnost odeslání dokladu e-mailem přímo z detailu dokladu
 • #18714 - Možnost přiřadit doklad k rezervaci přímo z detailu rezervace
 • #18739 - V detailu zálohového listu je vidět číslo dokladu za přijatou zálohu, pokud byl doklad za přijatou zálohu vystaven ze ZL
 • #18745 - Funkce stěhování hosta - možnost přesunout klienta na jiný pokoj v průběhu rezervace
 • #18760 - V Pokladna -> Doklady v detailu dokladu byla vrácena možnost na změnu rezervace při uložení dokladu
 • #18778 - Oprava vyplnění účelu pobytu v detailu skupinové rezervace
 • #18783 - Opravy nového reportu Přehledy
 • #18810 - Nový druh reportu - služby dle pokojů - možnost zobrazení prodaných služeb dle jednotlivých pokojů
 • #18829 - Vylepšení online checkinu - možnost přihlášení i s e-mailem kontaktní osoby a povinné místo narození pro slovenské hotely

Verze v6.5.0

01.11.2016

 • #15554 - Možnost tisku dokladů na 2 nové formáty, kromě A4 je nyní možný i tisk na A5 a 80mm papír
 • #18045 - Nový typ reportu - přehledy, které zobrazují všechna důležitá čísla jako obsazenost, počty hostů, sumy účtů, počty strav, RevPar, atd. za den, měsíc a rok vč. porovnání s libovolným obdobím
 • #18359 - Pokud systém automaticky nepošle doklad do EET do 24 hodin informuje hotel e-mailem
 • #18708 - Nový typ dokladu "Poukaz", který je nutné vystavovat v případě, kdy vystavujete poukaz k následnému čerpání (pro správnou evidenci v EET)
 • #18741 - Oprava vazby rezervace na doklad, v případě, kdy ze zálohového listu vystavuji doklad za přijatou zálohu
 • #18749 - V e-mailu o nové rezervaci z rezervačního formuláře je nyní přímý odkaz na detail rezervace v Previu
 • #18756 - Informace o stavu odeslání dokladu do EET je nyní i v exportech do PDF a XLS
 • #18766 - Možnost práv na zaslání / editaci / stornování dokladu v EET
 • #18772 - Oprava tisku dokladu, poté co byly jeho položky sloučeny do jedné a následně opět rozděleny
 • #18781 - Oprava vystavení dokladů pro hotely s licencí CONNECT

Verze v6.4.9

20.10.2016

 • #17545 - U on-line platby kreditní kartou v detailu rezervace je nově uvedena identifikace platby v bankoffice systému banky pro snazší spárování plateb, stejně jako tomu je u platby přes terminál
 • #18527 - Po uhrazení on-line platby v rezervačním formuláři se automaticky odešle doklad za přijatou zálohu do EET s ID virtuální provzovny
 • #18620 - Možnost vystavení dokladu za přijatou zálohu přímo ze zálohového listu
 • #18683 - Oprava posílání nové obsazenosti na zahraniční portály po přidání / odebrání / přesunu pokoje v Nastavení -> Hotel -> Pokoje
 • #18703 - Do poznámky na ubytovací kartě hosta můžete vkládat nové řádky pro přehlednější zobrazení
 • #18712 - Vystavení dokladů v detail u rezervace je nově jako dropdownmenu namísto jednotlivých tlačítek
 • #18734 - Oprava tisku voucheru v angličtině při odškrtnuté volbě "Přikládat 2. stránku s tabulkou z Hotelového účtu/přílohu voucheru"

Verze v6.4.8

13.10.2016

 • #11620 - Telefonní číslo v Reservation+ ve třetím kroku má nyní povinně i předvolbu země.
 • #11928 - Nový modul do rezervačního formuláře "Moje rezervace". Klient si v této sekci může doplnit údaje o hostech, případně stornovat rezervaci
 • #18023 - Úplně nové reporty - nové druhy (finanční reporty, platby, doklady, reporty národností, prodaných balíčků, dnů do nájezdu), možnost vytvořit oblíbené filtry, porovnání s libovolným obdobím v minulosti, lepší grafické výstupy do tabulek a PDF
 • #18415 - Nový způsob počítání záloh při rezervaci přes Reservation+. V případě, že zaplacená záloha je nižší než ubytovací služby je záloha počítána pouze z ubytovacích služeb. Pokud je záloha vyšší než ubytovací služby je záloha rozpočtena dle jednotlivých položek účtu poměrově.
 • #18533 - V detailu dokladu se zobrazuje historie EET operací (odeslání, storno, ..)
 • #18554 - Číslo voucheru nyní může mít až 25 znaků (původně 15)
 • #18587 - Oprava vazby dokladu na drobný prodej
 • #18593 - Oprava aplikace slevového kupónu na 1. kroku Reservation+, pokud kód není platný pro dané období
 • #18621 - Možnost ručně odeslat doklad do EET, v případě, kdy je doklad ve stavu "Čeká se na odeslání"
 • #18650 - Systém si nyní pamatuje sloučené položky na zálohovém listu, takže při vystavování dokladu za přijatou zálohu můžete snadno vytvořit účet dokladu
 • #18658 - Automatické vystavení dokladu za přijatou zálohu a odeslání tohoto dokladu na e-mail po uhrazení rezervace on-line kartou
 • #18667 - EET do modulu drobný prodej
 • #18687 - Oprava zasílání zálohového listu, pokud klient zvolí garanci kreditní kartou - ZL by se neměl zasílat vůbec
 • #18691 - Oprava načítání ceníku po změně termínu - v některých případech se načítala stránka vícekrát

Verze v6.4.7

29.09.2016

 • #18052 - Oprava zobrazení slevy u rezervací na balíčky v potvrzovacím e-mailu - na balíček je zakázána aplikace slev.
 • #18113 - Oprava položek HÚ a SÚ v případě, že je ve skupinové rezervaci potvrzená a stornovaná rezervace - položky stornované rezervace je nyní možné přesunout na skupinový účet aniž by se vraceli zpět na pokojový.
 • #18120 - Optimalizace rychlosti ukládání ceníku
 • #18147 - Oprava zobrazení měny v e-mailu po uhrazení platby pomocí e-mailového odkazu a platební brány.
 • #18177 - Oprava zobrazení ceny služby na přelomu sezón
 • #18416 - Možnost zadat do Previa stálou a virtuální provozovnu pro EET
 • #18430 - Vylepšení zobrazení obchodních podmínek v rezervačním formuláři
 • #18443 - Oprava zobrazení adresy firmy ve 3. kroku rezervačního formuláře v partnerském systému
 • #18468 - Oprava zobrazení následujícího čísla dokladu v Nastavení dokladů
 • #18476 - Oprava odkazu v činnosti uživatelů na detail dokladu
 • #18529 - Oprava mazání platby, při vytváření nové rezervace, která ještě nebyla uložena
 • #18532 - Filtrování dokladů dle stavu odeslání do EET (odeslán, neodeslán, stornován, čeká na odeslání)
 • #18544 - Do tisku denního přehledu byl přidán název dne v týdnu

Verze v6.4.6

14.09.2016

 • #18276 - Oprava fungování Previa, pokud uživatel zadá doménu s www.
 • #18277 - Oprava zobrazení aktuálně vybraného hotelu, pokud má uživatel přístup k více než 1 zařízení v Previu
 • #18405 - Kompletně nový přehled dokladů - zobrazení informace o odeslání dokladu do EET. Nové okno vytváření dokladu z rezervace, vč. možnosti našeptávat rezervace. Rychlejší a pokročilejší filtrování dokladů

Verze v6.4.5

08.09.2016

 • #18342 - Nové rozhraní pro terminály připojené přímo k Previu. Nově je možné vytvářet / dokončovat / rušit předautorizace přímo přes Previo.
 • #18379 - V přehledu dokladů možnost řazení dle uhrazenosti dokladu
 • #18380 - EET v Previu - možnost nahrát certifikát a přizpůsobení dokladů EET. Odeslání dokladů do EET, storno dokladů v EET, apod.

Verze v6.4.3

01.09.2016

 • #14868 - Vypnutí IČ jako povinné položky pro zahraniční firmy v rezervačním formuláři R+. Navíc je přidána vysvětlivka co IČ znamená
 • #18170 - Možnost omezit uživatelům přístup do Previa jen z konkrétních IP adres
 • #18259 - Stravy na přelomu sezón se na pokojovém účtu seskupí, pokud jsou v obou sezónách za stejnou cenu
 • #18281 - Při exportu dokladů do XLS se nyní v souhrnech zobrazují rozepsané sazby DPH pro každou měnu zvlášť i celkově
 • #18335 - V nastavení cen se řadí typy pokojů dle nastavení zvolené uživatelem

Verze v6.4.2

18.08.2016

 • #15851 - Vylepšená chybová hláška v R+, pokud je pokoj obsazen
 • #17769 - Oprava alternativních termínů u balíčků - nyní reflektují alternativní nabízené termíny i dny nájezdu a odjezdu
 • #18007 - Úprava mazání platby, která byla vytvořena přes platební terminál
 • #18057 - Oprava duplicitního zobrazení fotek nahraných do recenzí v R+
 • #18119 - Vylepšení okna na vystavování klíčů v zámkovém systému SALTO
 • #18138 - Oprava zobrazení výšky řádku pokud je R+ zobrazen ve formátu, kdy je cena vypsána dle počtu osob na pokoji
 • #18185 - Při exportu do účetního systému Pohoda se nyní do poznámky faktury vloží číslo voucheru a termín rezervace
 • #18208 - Upravený e-mail o změně rezervace z Previo Global - zvýraznění informací o krocích, které je nutné podniknout

Verze v6.4.0

26.07.2016

 • #17840 - Oprava propojení minutové a dnové rezervace při editaci rezervace
 • #17907 - On-line platba upozorní hoteliéra, pokud chce odeslat platbu v jiné měně než má povoleno u banky a nabídne mu přepočet kurzu
 • #17940 - Optimalizované a zrychlené načítání 1. kroku R+
 • #17964 - Nasazena nová verze programovacího jazyku PHP 7, která by měla zrychlit načítání všech modulů v Previu

Verze v6.3.14

19.07.2016

 • #17249 - Vylepšený první krok R+ formuláře na mobilním telefonu
 • #17653 - Možnost rozhodnout, zda-li se má po úspěšné on-line platbě přes mail odeslat klientovi voucher

Verze v6.3.13

07.07.2016

 • #17449 - Vylepšené přepínání mezi verzemi Previa P5 a P6
 • #17626 - Oprava odesílání odkazu na platební bránu e-mailem v den odjezdu hosta
 • #17628 - Oprava reportu RevPar a ADR v případě, že se filtruje pouze 1-denní interval

Verze v6.3.12

28.06.2016

 • #17447 - Vylepšená rychlost načítání a ukládání rezervací
 • #17496 - Po smazání, přesunutí nebo přidání nového pokoje v Nastavení -> Hotel -> Pokoje se automaticky pošle upravené obsazenost na zahraniční portály
 • #17563 - Nová platební brána do R+ - Besteron
 • #17595 - Oprava tisku tabulky rezervací na základě vyfiltrovaných rezervací
 • #17686 - Nová platební brána do R+ - Tatrabanka
 • #17698 - Vylepšení responzivity recenzí v cizích jazycích

Verze v6.3.11

20.06.2016

 • #17546 - Úprava chování storna rezervací po odeslání on-line platby v případě, že uživatel neuhradil platbu kreditní kartou
 • #17599 - Konektor na zámkový systém SALTO
 • #17612 - Nastavení strav v případě, že je rezervaci přiřazena firma, která má vlastní cenový plán
 • #17614 - Oprava zobrazení úklidu v denním přehledu
 • #17617 - Oprava zasílání plateb na platební terminál v případě, kdy je na dokladu uvedena uhrazená záloha

Verze v6.3.10

08.06.2016

 • #11330 - Vylepšené zobrazení souhrnu cen ve 4. kroku rezervačního formuláře Reservation+
 • #11696 - Ve voucheru se nyní klientům zobrazuje informace o tom, zda-li byl objednán pokoj za nevratnou cenu
 • #15075 - Vylepšené odebírání rezervace v záložce "Pokoje" ve skupinové rezervaci
 • #15200 - Účet rezervace si nyní pamatuje pořadí položek i v případě, že je uživatel přetáhne na jinou pozici myší.
 • #16441 - Úprava nahrávání podpisu hotelu v Nastavení -> Hotel -> Ostatní
 • #16716 - Vylepšený našeptávač hostů v detailu rezervace, nově zobrazuje e-mail, telefon a datum narození hosta
 • #17269 - Implementace nového ratingu "Konverzní poměr" u PrevioPartnerů
 • #17289 - Oprava reportu tržeb pro skupinové rezervace, kde je pokojový účet v jiné měně než skupinový
 • #17359 - Informace o tom, zda-li se host odhlásil z newsletteru se nyní zobrazuje v kartě hosta
 • #17444 - Oprava zobrazení slev za kategorie hostů v ceníku v R+
 • #17445 - Vylepšení rychlosti skupinových rezervací (přepočítávání účtů)
 • #17455 - V hintu rezervace po najetí myši na rezervaci se nyní ukazují jména všech hostů
 • #17462 - Úprava notifikací v Previo appce, nyní by měly chodit spolehlivěji
 • #17470 - Úprava výpočtu ADR reportu pro delší intervaly (týden, měsíc, rok)
 • #17517 - Oprava zobrazení cen za přistýlky pokud je nastaven parametr pricesPerOccupancy v R+
 • #17525 - Oprava validace času příjezdu pro dnešní den v případě, že je vybrána nevratná cena

Verze v6.3.9

30.05.2016

 • #15970 - Možnost přiložit přílohu k mailingové kampani v modulu "Mailing"
 • #16187 - Alternativní termíny, které zobrazí uživateli volný termín, pokud byl zvolen obsazený termín se nyní zobrazují i v záložce "Balíčky"
 • #16560 - Oprava zobrazení počtu vyskladněných položek na dokladu
 • #16788 - Možnost parametrem v R+ zobrazit detaily všech hostů ve 3. kroku formuláře (parametr "showGuestDetail")
 • #17081 - Oprava zobrazení stravy, pokud je rezervován balíček
 • #17253 - Přidána funkce na odhlášení z newsletteru do modulu Mailing
 • #17266 - Slevové kódy v rezervačním formuláři se nyní zobrazují již na prvním kroku
 • #17325 - Expirace odkazu na platbu zaslanou na e-mail se nyní řídí nastavením expirace opce
 • #17337 - Sjednocené menu napříč celým Previem - roztažené na 100% šířky monitoru, možnost prokliku do tabulky rezervací přímo z menu
 • #17354 - Možnost nastavit, že je rezervace za nevratnou cenu a přepočtení účtu dle nevratných cen (plus automatické rozpoznání rezervace za NRR z R+ a Previo Global)

Verze v6.3.8

12.05.2016

 • #14291 - V rychlém check-inu je nyní možné doplnit i číslo víza
 • #16265 - Vylepšení a opravy v recenzním e-mailu
 • #16376 - Oprava duplikování zálohových listů, pokud si při odeslání voucheru uživatel vytiskl zálohový list
 • #16549 - Oprava překladu poznámky při tisku prodejky v cizích jazycích
 • #16557 - Oprava označení pokoje za neuklizený při odjezdu hosta
 • #16652 - Přidána sleva za kategorie hostů do ceníku v rezervačním formulář R+
 • #16700 - Nový vzhled modulu databáze hostů, pokročilé filtry, možnost spojování hostů se stejnými jmény, vylepšená údržba databáze hostů
 • #16752 - Přepracovaný druhý krok rezervačního formuláře na mobilních telefonech i na klasických zařízeních (lepší zobrazení celkové ceny, možnost volby strav pro každého hosta, lepší zobrazení služeb vč. fotografie a popisku).
 • #16821 - Voucher u skupinové rezervace nyní zobrazuje minimální a maximální termín, pokud mají rezervace ve skupině rozdílné termíny
 • #16937 - Oprava zobrazení názvu firmy na dokladu, pokud je vyplněna zkratka firmy i oficiální název
 • #17010 - Domovní kniha pro Slovenské hotely
 • #17038 - Nové šablony mailů v modulu mailing
 • #17102 - Kompletně přepsaná tabulka rezervací - nový design, filtry, rychlé volby
 • #17205 - Nové menu - možnost zobrazit tabulku rezervací, ikony pro ryhclejší přehled
 • #15426 - Na prvním kroku rezervačního formuláře je nyní možné zobrazit ceny dle počtu osob a možnost vybrat např. 3-lůžkový pokoj pro 2 osoby
 • Skupinová poznámka - nově jsou rozděleny pokojové a skupinové rezervace

Verze v6.3.6

22.03.2016

 • #14626 - Možnost logování a měření událostí při přechody mezi kroky Reservation+
 • #16483 - Možnost do platebního terminálu zasílat částky v různých měnách
 • #16491 - Možnost nastavit minimální délku pobytu dle druhů pokojů
 • #16568 - Platbu na platebním terminálu lze nyní vyvolat i po stisknutí tlačítka "Uložit vč. platby" přímo v dokladu
 • #16707 - Oprava exportu domovní knihy v případě, kdy se přímo v tabulce upraví adresa hosta
 • #16779 - Pokoje v záložce "Pokoje" v detailu skupinové rezervace se nyní řadí dle pořadí pokojů nastaveného v Nastavení -> Hotel -> Pokoje

Verze v6.3.4

25.02.2016

 • #15070 - Ve skupinovém účtu se nyní zobrazuje k jakému pokoji daná položka patří
 • #16312 - Nové způsoby počítání rekreačních poplatků (procentem, fixní částku, za osobu)

Verze v6.3.3

27.01.2016

 • #15686 - Oprava nastavení čísla voucheru, v případě, že se přidává rezervace do skupiny
 • #16012 - Uživatel si nyní může nadefinovat šířku sloupce se seznamem pokojů na plachtě rezervací
 • #16178 - Změna hosta je přenesena na doklad i bez uložení rezervace
 • #16341 - Oprava překladu výchozího textu v mailu, ve kterém se odesílá voucher.
 • #16345 - Možnost zobrazit a exportovat seznam příjemců mailingu.
 • #16371 - Oprava zobrazení dokladů a plateb u rezervace, která předtím nebyla uložena
 • #16391 - Oprava tisku plachty, pokud poznámky obsahovaly netisknutelné znaky
 • #16397 - Oprava editace hosta, při smazání jeho jména (dojde k vytvoření nového prázdného hosta namísto smazání jména původního)
 • #16417 - Oprava výpočtu stravy v R+ pokud je použit jiný cenový plán než základní a je nastavena akční ceny

Verze v6.3.2

14.01.2016

 • #14731 - Vylepšení prohlížení fotografií pokoje v Reservation+ rezervačním formuláři
 • #15923 - Pokud má hotel více cenových plánů nově se neberou v potaz stravy nastavené v základním plánu, berou se pouze ty, které jsou nastavené v daném plánu
 • #16282 - Oprava zobrazení data platby na hotelovém účtu ihned po vytvoření platby
 • #16296 - Oprava exportu do účetního systému Pohoda pro klienty mimo ČR

Verze v6.3.1

07.01.2016

 • #15686 - Oprava nastavení čísla voucheru, v případě, že se přidává rezervace do skupiny
 • #16169 - Možnost nahrávat do Previa fotografie až o velikosti 16 MB
 • #16201 - Přidán nový stav v úklidu pokojů "inspekce"
 • #16207 - Oprava tisku denního přehledu, pokud poznámka rezervace obsahuje netisknutelné znaky
 • #16233 - Možnost přidat platbu k již plně uhrazenému dokladu
 • #16258 - Opraveno zobrazení obrázků nahraných k recenzím v R+
 • #16261 - Opravena chyba v editaci reportu poplatků
 • #16272 - Oprava výpočtu DPH v detailu rezervace v sumarizační tabulce
 • #16295 - Možnost zadávání cen skladových položek i s desetinnou čárkou

Verze v6.3.0

16.12.2015

 • #11166 - Zcela přepracovaný systém rozesílání e-mailových kampaní (možnost odesílat automatizované maily před příjezdem, po odjezdu, po vypršení opce, narozeninové e-maily a periodické e-maily). Vylepšená práce s šablonami e-mailových kampaní, pokročilá možnost filtrace příjemců.
 • #15752 - Oprava hotelového účtu v případě, kdy se smazaly všechny položky a ponechal se účet prázdný.
 • #15832 - Oprava zaškrtnutí volby "rekreace" v případě, že výchozí kategorie hosta měla zaškrtnuto, že neodvádí rekreační poplatek
 • #15896 - Možnost nahrát hlavní fotografii k novince v Nastavení -> Web -> Novinky
 • #16027 - Možnost odeslat přímo z Previa hostovi e-mail s možností zaplatit rezervaci on-line pomocí kreditní karty (propojení Previa a on-line platební brány)
 • #16050 - Možnost propojení Rezervačního formuláře s platební branou od ČSOB
 • #16066 - Integrace Previa se skenerem dokladů od společnosti Adria
 • #16143 - Oprava zobrazené stravy na voucheru, v případě, že se objednává balíček

Verze v6.2.10

12.11.2015

 • #15306 - Nové mobilní šablony pro hotely, které nemají responzivní web
 • #15577 - Oprava načtení pozice plachty při přihlášení do systému - nyní se správně načte plachta na dnešním dni
 • #15953 - Oprava duplicitního načítání plachty po načtení plachty a posunutí se myší směrem dolů

Verze v6.2.9

04.11.2015

 • #14086 - Reservation+ nově nabízí náhradní termíny v případě, že host vybere termín, kdy nemáte volný žádný pokoj
 • #14837 - Při přesunu rezervace drag&drop se systém nově ptá, zda-li chcete změnit cenu na hotelovém účtu v případě že po přesunu dojde ke změně ceny (jiná sezóna, jiný pokoj, atd.)
 • #14942 - Opraveno posílání hostů z Previo applikace, kdy docházelo ke smazání 2. a dalšího hosta v případě, že byli vyplněni v administračním rozhraní.
 • #15772 - Vylepšeno zobrazování historie činnosti uživatelů u rezervací.
 • #15817 - V Reservation+ nyní nelze zadat dřívější čas check-inu než je výchozí čas nastavený hotelem

Verze v6.2.7

13.10.2015

 • #13860 - Zcela nové recenze - vylepšený e-mail s žádostí o recenzi, který zvyšuje počet vyplněných recenzí, nový formulář, který funguje i na mobilních zařízení a umožňuje nahrát fotografie z hotelu.
 • #15421 - Přidán nový report - počty rezervací dle národnosti hostů - najdete ho v Reporty -> Manažerské reporty -> Původ rezervací

Verze v6.2.6

29.09.2015

 • #11286 - V rezervačním formuláři se nově slevy odečítají i od nevratných cen.
 • #15311 - Agency systém - úpravy zobrazení cen a výpočet cen pro firemní klientelu
 • #15476 - Oprava překladu "dopravní dostupnosti" na voucheru

Verze v6.2.5

07.09.2015

 • #15351 - Výběr státu hosta v select liště je nyní možný i pomocí našeptávače (zapsáním prvních znaků názvu státu)
 • #15400 - Lepší rozpoznávání JMÉNA a PŘÍJMENÍ při tisku ubytovací karty pro slovenské hotely (např. pro jména Ing. Jan Jaroslav Novák)
 • #15405 - Možnost volby časové zóny hotelu
 • #15423 - Pokud hotel nemá zadanou cenu na určitou sezónu, tak v případě, že host vytvoří v rezervačním formuláři rezervaci na tento termín nepošle se mu voucher a rezervace bude pouze jako poptávka.
 • #15458 - Oprava překladů položek hotelového účtu na účetních dokladech
 • #15470 - Úprava zobrazení rezervací ve skupině v záložce "Pokoje" - nově se zde zobrazují všechny rezervace vč. rezervací ve stornu, waiting list a no-show, včetně rozlišení stavu jednotlivých rezervací

Verze v6.2.4

11.08.2015

 • #15326 - Oprava zobrazení času příjezdu rezervace na hintu
 • #15328 - Oprava změny stavu jedné rezervace na jiný než ostatní rezervace ve skupině

Verze v6.2.3

05.08.2015

 • #12648 - Možnost definovat vlastní text pro tisk ubytovací karty hosta - nemusíte tak tento text psát při každém tisku znovu
 • #12676 - Zobrazení informace o pobytovém balíčku na voucheru + možnost vložit položku pobytového balíčku na hotelový účet
 • #15250 - Oprava zobrazení hlášky "Ceny jsou uvedeny včetně DPH" pro neplátce DPH v rezervačním formuláři

Verze v6.2.2

 • #13759 - Vylepšení činnosti uživatelů - nově se ukládá odebrání a přidávání rezervace ze a do skupiny a přesun položek mezi skupinovým a pokojovým účtem
 • #13922 - Nové responzivní okno přihlášení do systému a aktualizace podporovaných prohlížečů
 • #15207 - Oprava mazání rezervace na minutové plachtě
 • #15240 - Oprava vyhledání rezervace, která není na aktuálně zobrazené plachtě.

Verze 6.2

 • Zrychlení načítání nové verze plachty
 • #11349 - V mobilní verzi rezervačního formuláře se zobrazuje nativní kalendář pro výběr data příjezdu a odjezdu
 • #11697 - Do ubytovací karty bylo přidáno pohlaví hosta
 • #13890 - Možnost vybrat a odebrat všechny pokoje při zakládání skupinové rezervace
 • #14685 - Oprava výpočtu ceny při rezervaci balíčku na přelomu 2 sezón
 • #14706 - Nový web previo.sk
 • #14889 - Oprava překladu položek účtu při tisku faktur v cizích jazycích
 • #14891 - Položky hotelového účtu se na voucheru a v administraci řadí stejně
 • #14927 - Na voucheru se nyní zobrazuje čas příjezdu a odjezdu dle času nastaveného v rezervaci, nikoliv výchozí čas check-inu a check-outu
 • #15025 - Při vytvoření skupinové rezervace v Reservation+ se zálohový list přidá na skupinový účet namísto pokojového
 • #15036 - Oprava výpočtu výše slevy pro dárkové poukazy v Reservation+
 • #15057 - Při natěžování účtu z restauračních systémů došlo ve verzi 6 k přesunu položek ze skupinového účtu na pokojový
 • #15067 - Správné uložení jmen hostů v případě, že z portálu Booking.com přijdou vyplněná jména všech ubytovaných hostů

Verze 6.1.9

 • Zrychlené ukládání skupinových rezervací ve verzi 6
 • Opravy skupinových rezervací ve verzi 6 - přesun celé skupiny poté co byla do skupiny přidána rezervace, počítání salda po odebrání rezervace ze skupiny
 • Oprava formátu dat v prohlížeči Firefox

Verze 6.1.8

 • Import plateb- Previo nyní podporuje automatický import plateb přímo z internetového bankovnictví ve formátu .gpc. Platby jsou automaticky párovány s dokladem dle variabilního symbolu.
 • Oprava vystavení Zálohové listu při rezervaci přes R+ a online platbě při zaškrtnuté volbě "Použít VS stejný jako číslo voucheru"
 • Výraznějnější vyznačení vyhledaných rezervací a vylepšení vyhledávání - jak rychlostně tak graficky
 • Oprava zobrazení služeb, který mají omezený termín v Reservation+
 • Zrychlení načítání R+
 • Zrychlení načítání funkce "Rychlý check-in"
 • Pokud je odesílán voucher, z detailu skupinové rezervace a je zároveň zaškrtnutá volba "Vytavit zálohový list" přiřadí se ZL na účet skupiny
 • Vytváření a mazání plateb - přidán loader
 • Přidána možnost vymazat formátování poznámky rezervace

Verze 6.1.4

 • Minutové rezervace - nyní je možné využít plachty rezervací na minuty a spravovat tak rezervace stolů v restauraci, wellness, půjčoven apod. Minutové rezervace je možné propojit s hotelovými a přenést snadno minutový účet na hotelový.
 • Při vytváření rezervace tažením se nově zobrazuje v nápovědě i počet nocí
 • Oprava překladů strav a kategorií hostů ve voucheru
 • Oprava ukládání faktury na firmu, vč. možnosti přidat firmu do seznamu firem
 • Výběr pokoje při zakládání rezervace je seřazen dle pořadí pokojů v Nastavení -> Hotel -> Pokoje
 • Výraznější barva mřížky v plachtě rezervací, pro snažší orientaci
 • Oprava vyhledávání hosta bez zadané diakritiky
 • Možnost přidat do skupiny rezervaci, která ještě neexistuje na plachtě
 • Pro SK hotely se tiskne místo ubytovací karty host hlášenka cizinců
 • Přidána cena celkem za celou skupinu a informace o prvním hostovi do nápovědy po najetí myší na rezervaci
 • Vylepšení a drobné opravy přesouvání mezi pokojovými a skupinovými účty
 • ADR report
 • Vylepšené přepínání mezi P5 a P6 plachtou
 • Možnost měnit pořadí plachet pomocí drag & drop