Recepční systém Pro/Lite

Recepční systém Previo je nabízen ve dvou základních variantách Pro a Lite. V této sekci manuálu si představíme Previo ve své plné verzi a tou je Previo Pro. Verze Lite také obsahuje rezervační plachtu, rozšířenou práci s rezervacemi a jiné další sekce, ale nejsou v ní zahrnuty některé dodatečné moduly, které naleznete pouze ve verzi Pro, jako jsou např. mailing, evidence cizinců, pokladna atd. Uživatelé verze Lite by se tedy neměli divit, že v tomto manuálu naleznou sekce, které jejich Previo neobsahuje.

Některé zmíněné moduly (jako např. mailing) je možné po dohodě s obchodním zástupcem dokoupit i do verze Lite.

Orientaci v tomto manuálu by Vám mělo usnadnit to, že struktura víceméně odpovídá řazení jednotlivých modulů v červené horní liště v Previu.