Správa oprávnění a uživatelů

Uživatelé a jejich oprávnění se nastavují výhradně přes Web-admin.

Skupiny a oprávnění

  • Skupiny mají název a seznam oprávnění
  • Počet skupin není omezený. Provozovatel si jich může vytvořit kolik potřebuje (Čísník, vedoucí směny,..) a každé pak nastavit příslušná práva
  • Skupinu admin/administrátor nelze vymazat. Tato skupina má nastavené vždy všechny práva.

Uživatelé

  • práva se nenastavují přímo uživateli, ale skupině
  • Uživatel může být přiřazen do jedné a více skupin.

Postup pro přidání uživatele

  1. Pokud nemáte ještě vytvořenou skupinu a chcete vytvořit jiného uživatele než administrátora jděte ve web-adminu do záložky "Administrace -> Skupiny a práva" a zde kliknutím na ikonku "+" přidejte novou skupinu, kterou pojmenujte a vyberte oprávnění (lze později editovat)
  2. Nyní jděte do záložky "Administrace -> Uživatelé" a klikněte na ikonku "+"
  3. Vyplňte inicály uživatele, nezapomeňte přiřadit skupinu a uložte