Platební terminál

Průběh implementace

  • kontaktujte obchodního zástupce systému PREVIO
  • podepíšete smlouvu o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu
  • pracovník (technik) ČSOB doručí platební terminál do hotelu, zprovozní jej a poskytne školení práce s terminálem

Druhy komunikace s platebním terminálem

Platební terminál NENÍ NAPOJEN NA PREVIO

  • platbu lze provést pouze manuálním zadáním částky do platebního terminálu
  • platební terminál nijak nekomunikuje se systémem PREVIO

Platební terminál JE NAPOJEN NA PREVIO

  • platbu lze provést pouze vyvoláním ze systému PREVIO (detail rezervace, záložka "Pokojový účet" nebo "Skupinový účet", přidání platby platební kartou)
  • po úspěšné platbě terminálem je tato informace vložena do systému PREVIO
  • příslušnou platbu lze zrušit

Průběh platby terminálem