Návod na použití online platební brány

Nyní si projdeme postup, který je nutné projít po obdržení emailu z Previa, že Vaše platební brána je připravena k použítí.  Dále si ukážeme jakým způsobem můžete platební bránu používat.

Nastavení platby přes bránu

První věcí je nutnost nastavení možnosti platby kartou ve Vašem ceníku. Ve spodní části ceníku, kde jsou zobrazeny možnosti platby Vám přibyde možnost Platby kartou. Zde už pak pouze nastavíte, do jakého stavu se rezervace budou ukládat, pokud platba úspěšně/neúspěšně projde přes platební bránu. 

Další věcí, která se dá nastavit je jakou část z ceny rezervace budete po klientech požadovat jako zaplacení zálohy a zda poskytujete na tuto možnost úhrady rezervace nějakou slevu. Způsoby platby můžete samozřejmě nastavit pomocí Hromadného nastavení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba přes platební bránu v rámci Reservation+

Nyní, když máte vše nastaveno, si můžeme projít jednotlivé možnosti jak platební branu použít. Při nastavených platbách kartou a zprovozněném Reservation+ bude v posledním, čtvrtém kroku rezervačního procesu uveden tento nově povolený způsob platby.

Když klient zvolí tuto možnost, je po potvrzení dokončení rezervace automaticky přesměrován na klasickou platební bránu, kde už provede platbu jako při jakémkoliv jiném online nákupu. Pokud je platba úspěšná, propíše se (včetně dokladu) do dané rezervace do Previa. Klientovi (i Vám) je zároveň odeslán informační email o proběhlé platbě, včetně dokladu o zaplacení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odeslání odkazu na platbu přes bránu z rezervace

Druhou možností využití platební brány je odesílání odkazů na platební bránu přímo z každé jednotlivé rezervace. Rozklikněte si jakoukoliv rezervaci a přejděte do účtu pokoje, zde už pouze vyberete tlačítko plus v sekci plateb, kde poslední uvedená možnost je Platební karta - email.

 

Otevře se Vám nové okno, kde můžete upravit částku, kterou má daný klient přes platební bránu zaplatit. Dále případně upravte datum splatnosti. Email klienta se načte automaticky pokud je v rezervaci vyplněný.

Textaci zasílaného emailu můžete případně upravit přes Nastavení/Popisky a překlady, kde naleznete ve spodní části tabulky položku Text emailu při zaslání online platby emailem.

Uložením tohoto okna odešlete email klientovi a vše ohledně platby už pak funguje stejně jako v prvním uvedeném případě, tedy při platbě přes bránu v rámci Reservation+.