Pokladna

Pokladna slouží k evidenci vystavených účetních dokladů (předpisů pro platby) a jejich párování se skutečným tokem peněz (hotovostním či bezhotovostním). V pokladně lze sledovat neuhrazené faktury a stav hotovosti. V této sekci lze také provádět uzávěrky a vést zjednodušenou skladovou evidenci. Veškeré komponenty pokladny jsou následující:

  • Doklady - účetní dokumenty (Faktura, Prodejka, DPZ, Zálohový list, Poukaz) a jejich nastavení.
  • Platby - Pokladní kniha - evidence hotovostních příjmů a výdajů.
  • Platby - Bankovní deník - evidence plateb bankovním převodem.
  • Platby - Kreditní karty - evidence plateb kreditními a debetními kartami.
  • Sklad - evidence skladových položek a drobný prodej.
  • Uzávěrka pokladny - uzamykání hotovostních plateb+dokladů a předávání pokladny mezi směnami.