Rady & Triky

V této sekci vám představíme možnosti nastavení Previo Global, které vám může pomoci v prodeji.

Možnost úpravy obsazenosti

Maximální počet pokojů.

Můžeme nastavit maximální počet pokojů, které budeme posílat na portály. Např. robot nepošle více jak 3 pokoje (v Previu máte volných 10 pokojů, robot pošle 3, pokud máte volných 5 pokojů, robot stále pošle 3, pokud nemáte volné pokoje, robot pošle 0 volných pokojů).

Tato funkce se používá v případě, kdy si nepřejete velké skupinové rezervace ze zahraničních portálů. Také to někteří klienti využívají v případě, kdy mají mnoho volných pokojů a na portále to nepůsobí dobře.

Posílání menší obsazenosti

V našem systému lze nastavit odečet obsazenosti. Z Previa budeme například posílat obsazenost minus 1 pokoj. Pokud budou v Previu 3 volné pokoje, robot pošle pouze dva. Nevýhoda této funkce je v případě, pokud máte poslední volný pokoj, robot pošle nulovou obsazenost a poslední pokoj se nebude prodávat na zahraničních portálech. Výhodou je, že budete mít k dispozici pokoje pro svůj prodej a zároveň minimalizovat riziko, že se vám ve stejný moment prodá poslední volný pokoj na dvou různých prodejných místech.

Možnost úpravy ceny

Je nutné brát v potaz, že podpisem smlouvy s různými partnery jste se mohli zavázat k poskytování nejlepší ceny (tzv. BAR – best available rate). Cenu vám upravíme na základě vaší písemné žádosti (email)

Úprava kurzu

Většina portálu má extranet v eurech. Pokud v Preivu využíváte CZK, musíme cenu přepočítat kurzem. Tento kurz musí být nastaven jako fixní hodnota, nelze ho zadat proměnlivý. Obvykle zadáváme jako přepočtový kurz dlouhodobou středovou hodnotu. V případě větších kurzových výkyvů můžeme dle vaší žádosti kurz upravit na jinou požadovanou hodnotu. Úpravou kurzu může být pak cena na extranetech vyšší/nižší oproti cenám v Previu.

Přidání slevy/příplatku

Náš channel manager umožňuje nastavit příplatek/slevu. Využívá se to v případě, kdy na extranetu je více cenových plánů a nelze je nastavit jako automatický odečet přímo na portále. K ceně z Previa se přičte/odečte částka buď v %, anebo fixní částkou.

Nastavení samostatného cenového plánu

Pokud máte různé cenové hladiny pro různá místa prodeje, lze v Previu nastavit samostatný cenový plány pro Previo Global.

Výhodou je manuální úprava ceny, která bude jiná než pro váš web, na druhou stranu je to více práce, protože musíte spravovat dva cenové plány (základní a pro Previo Gobal).

Další cenový plán se nastavuje v sekci nastavení/ceny. Jako partnera je nutné nastavit Previo Global. Nezapomeňte v tomto cenovém plánu nastavit i minimální délky pobytu, pokud jste si napsali o jejich zasílání na zahraniční portály.