Vytvoření nové webové sekce

Vytvoření nové záložky

1. Po přihlášení do Previa vyberte z horní lišty NASTAVENÍ – WEB – WEBOVÉ SEKCE

2. Pro vytvoření nové záložky klikněte na Plus v levém rohu

3. Otevře se okno pro úpravy nově vytvořené záložky, kde postupně můžete vyplnit jednotlivé jazykové mutace

  • nejprve vyplňte title a url webové sekce (url nesmí obsahovat velká písmena a diakritická znaménka, slova oddělte pomlčkou bez mezer
  • SEO title, description a keywords webové sekce vyplňte pro SEO optimalizaci
  • dále zbývá už jen vlastní obsah záložky, který vyplňte do oblasti text webové sekce
  • pro úpravy zdroje html klikněte na tlačítko html ve spodní části okna
  • a všechny změny nezapomeňte uložit