Uživatelé

Pokud u Vás na hotelu pracuje více recepčních je určitě ve Vašem zájmu, aby každý z nich měl vytvořený svůj vlastní uživatelský účet, přes který se bude do Previa přihlašovat. Činnost každého z uživatelů je pak evidována přímo pod daným uživatelem a je snadno dohledatelná, ať už v historii rezervace nebo v samotném přehledu Činností uživatelů. Rozdělení uživatelských účtů je výhodné i pokud používáte uzávěrku, vždy je pak krásně vidět, kdo uzávěrku provádí a kdo po něm (a v jakém stavu) pokladnu přebírá.

Nového uživatele vytvoříte přes tlačítko se zeleným plus vpravo nad tabulkou. Každému uživateli v sekci Obecné nastavíte jméno pod, kterým bude vystupovat v systému a email, pod kterým se bude do Previa přihlašovat. Email může být klidně fiktivní, slouží pouze pro přihlášení do Previa. Pouze v případě pokud uživatel zapomene heslo, nemůže si na daný email odeslat přihlašovací email pro zresetování hesla.

Dále potřeba nastavit jazyk v jakém se Previo bude uživateli zobrazovat, vyplnit heslo a zvolit zda uživatel pracuje ve volném, nebo striktním režimu.

 V druhé záložce je poté velice důležité nastavení a to jaká budou uživatelská práva daného uživatele, resp. s jakými moduly v rámci Previa bude moci manipulovat. U každého modulu jsou celkem tři kategorie práv a to zobrazení (ikona brýlí), přidávání a editace (zelené plus) a mazání (červený křížek). V horní části jsou předdefinovaná práva pro manažery (veškerá práva) a pro recepční (základní práva, která by recepční podle nás cca měl mít - ale je možné samozřejmě dodatečně práva přiřadit). 

 V následující záložce Přístupné hotely můžete uživatelům přiřazovat hotely, ke kterým budou mít přístup (pokud máte více profilů).

Poslední položkou je omezení přístupu uživatele do Previa jen z určité IP adresy. Tímto nástrojem je např. možné zamezit zaměstnancům, aby se do systému přihlašovali z domova, kdy povolíte pouze pevnou IP adresu pracoviště.