Previo v kostce

Previo je Centrální rezervační systém a Recepční systém v jediné internetové aplikaci.

Uživateli Previa jsou provozovatelé ubytovacích zařízení na straně nabídky, turistické rezervační portály v pozici zprostředkovatelů a hosté v pozici kupujících.

Previo rozlišuje 3 typy licencí:

  • PRO - plnohodnotný recepční systém
  • LITE - jednoduchý recepční systém bez manažerských a účetních výstupů a centrální rezervační systém pro spolupráci se všemi turistickými portály
  • CONNECT - základní administrace pro spolupráci se všemi turistickými portály

* Vyšší licence vždy obsahuje všechno, co licence nižší. Verzi své licence zjistíte v menu Nápověda -> O aplikaci